Ministerul Educaţiei Naţionale anunţă lansarea instrumentelor de finanţare destinate tinerilor cercetători, aferente anului 2014

În vederea stimulării formării şi dezvoltării noilor generaţii de cercetători şi conducători de doctorat, implicaţi în activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, respectiv pentru crearea condiţiilor favorabile obţinerii unor rezultate ştiinţifice, cu impact internaţional, Ministerul Educaţiei Naţionale anunţă lansarea a trei instrumente de finanţare în anul 2014.

Proiectele de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente, din cadrul programului „Resurse Umane” al Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare, au ca scop sprijinirea tinerilor cercetători şi a doctorilor în ştiinţe pentru constituirea unei echipe de cercetare şi a unui program de cercetare independent. Programul se adresează în egală măsură tinerilor cercetători care activează în prezent în străinătate, dar doresc să îşi desfăsoare activitatea de cercetare într-o instituţie din România. Acest program poate contribui, de asemenea, la dezvoltarea semnificativă a capacităţii tinerilor cercetători de a candida cu succes la instrumente de finanţare europene şi internaţionale

Un alt instrument pentru stimularea dezvoltării sectorului cercetării este Bursa Tânărului Cercetător.Acordarea burselor urmărește stimularea integrării în activități de cercetare de înalt nivel a tinerilor cu calități profesionale deosebite, care au realizat performanțe confirmate pe plan național și internațional, prin participarea la olimpiade și concursuri profesionale de prestigiu. Bursele asigură crearea condițiilor pentru efectuarea în ţară a studiilor universitare şi integrarea în activități de cercetare în domenii științifice de vârf, respectiv crearea la nivelul instituţiilor de învăţământ superior a unor grupuri de cercetare performante. Bursele de cercetare se acordă pentru absolvenţii de liceu din promoţia 2014, care au obţinut premii şi/sau medalii sau alte forme de premiere echivalente la olimpiadele internaţionale sau în competiţii internaţionale/globale de inovare, în ultimii doi ani de liceu, şi sunt înmatriculaţi ca studenţi într-o instituţie de învăţământ superior din România. Bursele se acordă pentru o perioadă de 24 luni, cu posibilitatea de extindere cu o perioadă de maximum 18 luni în funcţie de performanţele obţinute, cuantumul burselor fiind de 15.000 euro/echivalent lei, pentru întreaga perioadă de acordare a bursei (24 luni). Se acordă suplimentar suma de 2.000 euro/echivalent lei, pentru participarea la evenimente științifice internaţionale în domeniul de cercetare ales.

Premierea obţinerii atestatului de abilitare este un al treilea instrument care va fi implementat de MEN are în vedere acordarea de premii pentru obținerea atestatului de abilitare, pentru a crea în România un corp de conductori de doctorat capabil să alinieze performanţele învăţământului superior la cele internaţionale, prin formarea unor generaţii de tineri cercetători competitive la nivel european şi internaţional. Premiul se adresează cadrelor didactice/cercetătorilor din învăţămîntul superior sau afiliaţi unor instituţii de drept public sau de drept privat din România care au obţinut atestatul de abilitare.

Detalii suplimentare: http://www.research.ro/ şi http://uefiscdi.gov.ro.

Modificat la: 2014-11-13 07:07:00

Articole similare