EMERSYS, proiect finantat din fonduri europene la final

                                                                    

 În cadrul proiectului „EMERSYS - Pentru un sistem transfrontalier integrat de detecţie şi proceduri armonizate de răspuns rapid la situaţii de urgenţe nucleare, radiologice, biologice, chimice”, cod MIS ETC 774, în perioada 27 – 30 aprilie 2015 se desfăşoară exerciţiul de cooperare cu forţe în teren între Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din România (IGSU) şi Directoratul General de Protecţie Civilă şi Siguranţă la Foc din Bulgaria (DGFSCP), parteneri in cadrul proiectului, alaturi de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara-Horia Hulubei din Romania -Lider de proiect si Institutul de Cercetari Nucleare si Energie Nucleara din Bulgaria.

Proiectul se înscrie în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013, la Obiectivul Specific nr. 3 – Sustenabilitatea valorii intrinseci a resurselor naturale prin exploatare prudentă şi protejarea eficientă a mediului, Axa de prioritate 2 - Mediu - Utilizarea durabilă şi protecţia resurselor naturale şi a mediului şi promovarea eficientă a managementului riscului în zona transfrontalieră, Aria cheie de intervenţie 2.2 - Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor în comun pentru prevenirea impactului dezastrelor naturale şi provocate de om, inclusiv a serviciilor comune de intervenţie de urgenţă şi se derulează pe o perioadă de 24 de luni (iulie 2013 – iulie 2015).

Tema exerciţiului: Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei comune cu forţe şi mijloace aparţinând Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din România şi Directoratului General de Protecţie Civilă şi Siguranţă la Focdin Bulgaria, pentru limitarea efectelor unor situaţii de urgenţă determinate de producerea unor accidente de transport în care sunt implicate substanţe chimice industriale şi radiologice, la graniţa dintre cele două state.

Exerciţiul se desfăşoară în localitatea Giurgiu, România.

 Obiectivele exerciţiului sunt:

-   dezvoltarea deprinderilor de lucru în cooperarea dintre IGSU şi DGFSCP, respectiv structurile abilitate pentru asigurarea răspunsului în caz de    evenimente CBRN;

-   verificarea viabilităţii Planului de intervenţie comunăşi a procedurilor asociate;

-   perfecţionarea deprinderilor de lucru în comun ale personalului structurilor de intervenţie;

-   armonizarea pregătirii personalului structurilor de intervenţie;

-   verificarea modului de realizare şi menţinere a colaborării intra- şi inter-instituţionale pentru gestionarea situaţiilor create prin scenariu;

     -   evaluarea stadiului pregătirii personalului cu responsabilităţi din cadrul IGSU şi DGFSCP în situaţii de urgenţă determinate de un eveniment CBRN.

Conferinţa de presă privind acest eveniment se va desfăşura în data de 28 aprilie 2015, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vlaşca” al judeţului Giurgiu, începând cu ora 09.30.        

www.emersys.eu


Modificat la: 2015-04-22 14:27:00

Articole similare