Memorandum de Înțelegere în domeniul aeronauticii încheiat de ANCSI

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare având în vedere maximizarea investițiilor publice și private în cercetare și inovare în domeniul aeronauticii, a semnat un Memorandum de Înțelegere cu întreprinderea comună Clean Sky 2 (n.b.: un parteneriat public privat sub art. 187 al Tratatului de funcționare al Uniunii Europene) la Bruxelles, la 17 iulie 2015.

Semnatarii, doamna Dana Gheorghe, director general în cadrul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare și domnul Eric Dautriat, director executiv al întreprinderii comune Clean Sky 2, își exprima astfel acordul de a colabora pentru crearea ecosistemelor care încurajează inovația, cercetarea, dezvoltarea și antreprenoriatul așa cum prevede Strategia Europa 2020 și inițiativa sa emblematică O Uniune a Inovării. Memorandumul de înțelegere va stimula ambele părți să consolideze sinergiile și complementaritatea dintre fondurile structurale și de investiție europene (ESIF) și fondurile de cercetare și inovatoare în domeniul aeronautic, în cadrul Programului Clean Sky 2.

Memorandumul de Înțelegere va permite formularea de proceduri și mecanisme de lucru specifice. Pentru partea română este avut în vedere Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1 ”CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”, cu cinci acțiuni: proiecte de investiții, atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate, stimularea cererii întreprinderilor inovative pentru proiecte CDI desfășurate de întreprinderea în sine sau în parteneriat cu institute de CD și universități, parteneriate pentru transfer de cunoștințe și crearea de sinergii cu acțiunile CDI ale programului cadru Orizont 2020 al UE și programe CDI internaționale.

Perioada 2015-2016 este considerată ca o fază pilot.Încrezători în parteneriatul agreat, acesta fiind primul realizat între un stat membru al Uniunii Europene şi întreprinderea comună Clean Sky 2, semnatarii şi-au manisfestat convingerea că viitoarele proceduri şi mecanisme ce vor fi dezvoltate vor facilita dialogul şi colaborarea între sectoarele public şi privat pentru furnizarea de inovare în folosul societăţii.

 

 

Modificat la: 2015-07-21 10:43:00

Articole similare