Semnarea Programului de cooperare științifică și tehnologică între Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare din România și Academia de Științe a Moldovei

În data de 14 octombrie a.c., în prezența ministrului educației și cercetării științifice, dl. Sorin Mihai Cîmpeanu, a fost semnat cel de al doilea program de cooperare științifică între România și Republica Moldova intitulat „Program de cooperare științifică și tehnologică între Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare din România și Academia de Științe a Moldovei”.

Programul se va derula pe o perioadă de cinci ani și va reprezenta cadrul de lansare a apelurilor comune pentru depunerea propunerilor de proiecte în domenii de interes comun, cum ar fi: mediul, nanotehnologiile, energiile neconvenționale, precum și în alte domeni ce vor fi convenite în viitoarele apeluri.

Prin susținerea mobilității cercetătorilor de pe ambele maluri ale Prutului se va oferi posibilitatea dezvoltării în comun a activităților de cercetare, consolidării cunoștiințelor științifice și creării de parteneriate în vederea participării la programele europene și internaționale.

De interes pentru ambele părți sunt proiectele care abordează aspecte precum: dispozitive electronice şi senzori pentru monitorizarea apelor de suprafaţă şi subterane în bazinul râurilor Prut şi Dunăre, tehnologii de obţinere a nanomaterialelor şi nanostructurilor  multifuncţionale pentru spintronică, nanoelectronică şi pentru crearea surselor neconvenționle de energie.

Primul apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte va fi lansat în semestrul I din 2016.

Modificat la: 2015-11-02 15:04:00

Articole similare