Proiectul “Centru de Cercetare şi Tehnologii Avansate Pentru Energii Alternative – CETATEA” a fost finalizat cu succes (Cluj-Napoca, 11.11.2015)

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCDTIM Cluj-Napoca a implementat pe durata a 20 de luni şi finalizează la 11.11.2015 proiectul Centru de Cercetare şi Tehnologii Avansate pentru Energii Alternative” – CETATEA, ID 1822 / SMIS CSNR 48797. Proiectul este cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în baza contractului de finanţare nr. 623/11.03.2014 încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice POS CCE.

Obiectivul general al proiectului a fost crearea unei infrastructuri CDI concentrate şi puternice, care să asigure institutului capabilităţi ştiinţifice şi tehnice la nivel mondial, cu scopul de a dezvolta activitatea de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare în domeniul larg al energiilor alternative. Obiectivele specifice ale proiectului au vizat construirea unei clădiri, sediul noului Centru de Cercetare CETATEA, realizarea unor lucrări de modernizare a 3 laboratoare existente şi dotarea acestei noi infrastructuri cu echipamente de cercetare performantă.

Proiectul va contribui la crearea condiţiilor pentru o dezvoltare durabilă a României prin folosirea eficientă a noilor tipuri nepoluante de resurse energetice, creşterea calităţii şi diversificarea ofertei de servicii inovative şi stimularea cererii de inovare din partea sectorului productiv, asigurarea de servicii de cercetare, măsurători complexe şi analize de laborator, consultanţă, precum şi aport de know-how şi proiecte transferabile tehnologic spre economia reală.

Valoarea totală a proiectului este de 43.974.400 lei, din care 35.000.000 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă: 29.841.000 lei contribuţia Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi 5.159.000 lei contribuţia Guvernului României prin bugetul naţional. Cota de 8.174.400 lei, reprezentînd TVA, a fost suportată de Guvernul României, iar diferenţa din fonduri proprii.

Persoană de contact: Dr. Ing. Adrian Bot, director proiect CETATEA, INCDTIM, 67-103 Donat, 400293 Cluj-Napoca, tel.: 0264584037; fax: 0264420042; e-mail: adrian.bot@itim-cj.ro, www.itim-cj.ro/pos/cetatea.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitati www.fonduri-ue.ro.

 

Modificat la: 2015-11-10 09:53:00

Articole similare