Proiectul EMERSYS MIS ETC 774 a fost finalizat cu succes

 

 

În data de 04 decembrie 2015, la Sofia, Bulgaria, s-a semnat Protocolul de Colaborare dintre România şi Bulgaria privind schimbul de date și informații privind intervenția în situații de urgență Chimice, Biologice, Radiologice si Nucleare (CBRN), precum și Planurile de cooperare în domeniul intervenției comune în situații de urgență CBRN dintre județele din Romania și regiunile din Bulgaria, riverane fluviului Dunărea la granița dintre cele doua țări.

Domnul Nicolai Slavev Nikolov -Comisar Șef al Directoratului General pentru Siguranţă la Incendii și Protecție Civilă din Bulgaria și Domnul Dr. Colonel Nicolae Cornea - Inspector General al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din România, în prezența Domnului Florian Dan Mazilu, Atașat pentru Afaceri Interne al Ambasadei României în Bulgaria, au semnat Protocolul de Colaborare dintre cele doua țări.

Cu ocazia acestui eveniment a fost organizată o conferință de presă care a marcat în cadrul proiectului MIS ETC 774 „EMERSYS – Pentru un sistem transfrontier integrat de detecţie şi proceduri armonizate de răspuns rapid la situaţii de urgenţe nucleare, radiologice, biologice, chimice”, finanţat prin Programul de cooperare transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013,  realizarea tuturor activităților și indicatorilor planificați, atât la nivelul Proiectului, cât și al Programulului.

Durata de implementare a proiectului a fost de 29 de luni (06 iulie 2013-05 decembrie 2015), rezultatele obținute fiind analizate în cadrul ședintei de închidere (02-03 decembrie 2015) și al Ședintei Comitetului de Monitorizare a proiectului (04 decembrie 2015).  Aceste activităţi au reunit echipele de proiect din cadrul Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară-Horia Hulubei,  IFIN-HH-Romania conducătorul proiectului, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din România, Directoratul General pentru Siguranţă la Incendii şi Protecţie Civilă din Bulgaria, Institutul pentru Cercetări Nucleare şi Energie Nucleară din Bulgaria, parteneri în cadrul proiectului,  reprezentanţi ai Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă judeţene din România şi ai Directoratelor Regionale de Pompieri şi Protecţie Civilă din Bulgaria.

Mai multe detalii în legătură cu aceste evenimente le puteţi afla la adresa : www.emersys.eu

Modificat la: 2015-12-08 11:33:00

Articole similare