S-a lansat competiția pentru finanțarea investițiilor din fonduri alocate de la bugetul de stat în anul 2016

 

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare anunţă lansarea competiţiei pentru finanţarea investițiilor din fonduri alocate de la bugetul de stat în anul 2016 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea ANCSI. 

 

Competiția privind evaluarea şi ierarhizarea solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiţii se desfășoară în conformitate cu Decizia Președinte ANCSI Nr. 9276/21.06.2016 pentru aprobarea metodologiei de analizare, evaluare și ierarhizare a solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiții și a componenței comisiei de evaluare.

 

Programul competiției:

 • termenul limită pentru depunerea solicitărilor de investiții: 28 iunie 2016, ora 16.00
 • susținerea solicitării în ședință publică: conform programarepublicată pe site ANCSI la data 30 iunie 2016
 • anunțul privind rezultatul evaluării: publicat pe site ANCSI la data 8 iulie 2016
 • termenul pentru depunerea contestatiilor: 11 iulie 2016
 • termenul de răspuns la contestații: 11 iulie 2016
 • aprobare centralizator cu lista investițiilor aprobate, punctajul obținut și suma alocată: 13 iulie 2016
 • termen pentru semnare contracte: 15 iulie 2016

 

Fondul alocat de la bugetul de stat pentru investiţii, pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare pe anul 2016, este de 36.000 mii lei și este repartizat după cum urmează:

 • 5.000 mii lei - cap. C b) dotări independente;
 • 15.000 mii lei -  cap. C d) cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările;
 • 16.000 mii lei - cap. C f) cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, probe tehnologice şi teste şi de execuţie privind reparaţiile capitale, inclusiv cheltuieli pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege.

 

Numărul maximum de obiective/proiecte de investiții ce vor fi finanțate pentru fiecare solicitant este de 3 obiective/proiecte de investiții pentru fiecare INCD solicitant.

 

În vederea solicitării de fonduri de la bugetul de stat pentru investiții, solicitantul trebuie să respecte Metodologia de analiză, evaluare şi ierarhizare a solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiţiiprezentată în Anexa 3 la Decizia Președinte ANCSI Nr. 9276din data 21.06.2016

 

Modalitatea de transmitere a solicitărilor de investiții:

 • pe suport hârtie și format electronic: 1 exemplar pe suport de hârtie și o copie electronică pe CD, în plic sigilat, în atenţia Președintelui Comisiei de evaluare, dl. Gheorghe BALA, Director general adjunct,  pe adresa:

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

Registratura ANCSI: Str. I. D. Mendeleev nr. 21 - 25, sector 1, 010362 – Bucureşti

 • documentele se transmit obligatoriu și pe adresa de email: secretariat.ddpi@ancs.ro

 

Date de contact pentru Secretariatul tehnic al Comisiei de evaluare:

 • Dna. Patriche Aurora Marinela, consilier superior ANCSI, Telefon:+4021 303.41.99 Interior: 611, Email: aurora.patriche@ancs.ro
 • Dna. Candrea Geanina,  consilier superior ANCSI, Telefon:+4021 303.41.99 Interior: 609, Email: geanina.candrea@ancs.ro
 • Dna. Petec Daniela, referent ANCSI, Telefon:+4021 303.41.99 Interior: 600, Email: daniela.petec@ancs.ro

 

 

.

Modificat la: 2016-06-22 11:44:00

Articole similare