Concursuri pentru ocuparea funcţiei de director general la 19 institute naţionale de cercetare-dezvoltare

 

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI) a decis în luna august 2016 scoaterea la concurs a funcţiilor de director general din cele 19 institute naţionale de cercetare-dezvoltare. Conform calendarului de organizare a concursului, la ora actuală are loc etapa rezervată depunerii online a candidaturilor pe platforma selectingmanagers.research.ro (16 septembrie - 30 octombrie). Prin excepţie, înscrierile pentru funcţia de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” au ca termen-limită data de 13 noiembrie, inclusiv. 

 

După evaluarea dosarelor de înscriere, candidaţii rămaşi în cursă vor parcurge etapa de interviuri, programată între 14 şi 16 noiembrie. Până în prezent şi-au deschis cont pe platformă de depunere 32 persoane.

 

Metodologia în baza căreia se desfăşoară oncursurile urmărește transparentizarea, simplificarea procedurilor şi creşterea gradului de accesabilitate a cercetătorilor. Prin modificările şi completările aduse de noul act normativ se asigură accesul, în calitate de observatori, pentru reprezentanţii Patronatului Român din Cercetare şi Proiectare şi ai organizaţiei sindicale reprezentative din institutul naţional de cercetare-dezvoltare.

 

De asemenea, metodologia de organizare a concursurilor prevede reducerea numărului documentelor necesare înscrierii, precum şi posibilitatea depunerii online a acestora. Totodată, aceasta clarifică şi îmbunătăţeşte procedura de organizare a concursului, prin introducerea condiţiilor de înscriere şi admitere care să permită participarea în mod real şi a cercetătorilor experimentaţi din statele membre ale Uniunii Europene. Realizările professional-ştiinţifice ale candidaţilor trebuie să fie cel puţin echivalente cu cele ale unui cercetător ştiinţific gradul II.

 

Documentul prevede şi obligativitatea informării potenţialilor candidaţi, anterior înscrierii la concurs, cu privire la clauzele contractuale din contractul de management, la natura acestui raport juridic şi la atribuţiile funcţiei de director general. Au fost redefinite cerinţele pe baza cărora au fost stabilite criteriile de evaluare şi selecţie şi a fost modificată modalitatea de calculare a notelor prin introducerea unui coeficient de ponderare în funcţie de importanţa criteriului.

 

Pentru crearea premiselor unui management performant şi responsabil, candidatul desemnat castigator este obligat să prezinte oferta managerială şi a priorităţilor de dezvoltare a institutului pe termen scurt şi mediu, în faţa angajaţilor săi. De asemenea, a fost creat un model-cadru al contractului de management.

 

Informaţii suplimentare sunt disponibile pe pagina web ANCSI pentru organizarea concursurilor.

 

.

Modificat la: 2016-10-07 16:15:00

Articole similare