În perioada 13-15 octombrie 2016 se desfăşoară a 9-a ediţie a Forumului Inovării la Bucureşti-Romexpo

 

În perioada 13-15 octombrie 2016, in Bucureşti, va avea loc editia a 9-a a “Forumului inovării“, sub egida Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, manifestare ştiinţifică cu participare internaţională.
Evenimentul va fi organizat la Romexpo, în Pavilionul Central, Salonul Cupola, în paralel cu TIB 2016 şi se va realiza cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare şi Romexpo.

 

Prin această manifestare se urmăreşte creşterea numărului de firme şi unităţi de cercetare-dezvoltare implicate în Platforme Tehnologice, şi identificarea inovaţiilor, invenţiilor, a firmelor inovative şi a noilor tehnologii capabile să transfere inovarea şi cunoaşterea dinspre cercetare, spre  mediul economic.Organizatorii doresc ca acest eveniment să fie un forum anual de discuţii şi parteneriate între unităţi, public privat, inventatori şi aplicanţi, din ţară şi din străinătate.

 

Forumul se va desfăşura pe parcursul a 4 zile în care vor avea loc prezentări pe diferite domenii (inovare, dezvoltare proprietate industrială şi intelectuală), prezentarea programului PNCDI III – Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2015-2020, prezentarea programelor HORIZON 2020,  EUREKA, POC 2014-2020, prezentare de invenţii, discuţii libere, exemple de bună practică privind un transfer tehnologic transnaţional, expoziţie postere.

 

În zilele de 14 si 15 Octombrie 2016 va avea loc un eveniment de brokeraj ce se va realiza în colaborare cu SC IPA SA CIFATT Craiova, Romexpo, dar şi parteneri din ţară  şi din străinătate. Vor participa companii private, institute de cercetare, ONG-uri, universităţi, precum şi firme din Bulgaria, Italia, Franţa, Ungaria, Polonia, Germania, Austria.

 

În cadrul Forumului va avea loc o Conferinţă cu tema SMART Specialization, susţinută de experţi internaţionali din România şi Germania, şi se va semna Acordul de Consorţiu referitor la crearea "Aerospace Reghin", punct din Planul de Actiune 2016-2017 al Comisiei mixte Guvernamentale România - Baden Württemberg, de către oficialităţi din Germania şi România. Se urmăreşte formarea de noi consorţii şi parteneriate care să atragă proiecte în folosul mediului de afaceri şi al dezvoltării regionale.

 

Web site: http://arott.ro/forum2016/

Modificat la: 2016-10-13 10:04:00

Articole similare