Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare are o nouă componenţă şi un nou Regulament de organizare şi funcţionare

 

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, a aprobat prin ordin componenţa și Regulamentul de organizare şi funcţionare a noului Colegiu Consultativ pentru Cercetare–Dezvoltare şi Inovare (CCCDI).

 

Colegiul Consultativ pentru Cercetare –Dezvoltare şi Inovare este principalul organ consultativ de specialitate al autorităţii de stat pentru cercetare – dezvoltare, care are misiunea de a asigura suport ştiinţific în elaborarea politicilor şi a strategiilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării la nivel naţional.  De asemenea, are misiunea de a sprijini Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare în coordonarea, evaluarea şi monitorizarea activităţilor de cercetare din România, în conformitate cu Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020(SNCDI 2014-2020).

 

CCCDI este format din 21 de membri, cercetători şi cadre universitare recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional şi specialişti proveniţi din mediul economic, al căror mandat este de 4 ani, şi este condus de un preşedinte şi doi vicepreşedinţi.

 

Ministrul Educaţiei, preşedintele ANCSI ori un reprezentant al acestora pot participa, de drept, la şedinţele CCCDI în calitate de observatori.

 

Componenţa nominală a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare

Modificat la: 2016-12-08 15:32:00

Articole similare