Precizări cu privire la reorganizarea comisiilor de specialitate din subordinea MCI

 

Având în vedere unele îngrijorări apărute în spaţiul public referitoare la motivaţia reorganizării comisiilor de specialitate din subordinea Ministerului Cercetării şi Inovării, facem următoarele precizări:

 

  • 1.Respectarea prevederilor legale impunea informarea preşedinţilor de comisii despre noua arhitectură de reglementări, precum şi informarea că desfăşurarea activităţii (în vechea structură) ce presupune şi costuri asociate, nu mai poate fi susţinută legal până la reorganizare;

Pe cale de consecinţă activităţile desfăşurate de către organismele consultative ale autorităţii de stat pentru cercetare trebuiesc puse în acord cu actele normative în vigoare;

 

  • 2.În conformitate cu prevederile Programului de Guvernare aprobat de Parlament, se solicită înscrierea de responsabilităţi suplimentare acestor comisii prin regulamentele de organizare;

 

  • 3.După aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare completate cu cerinţe suplimentare, se va elabora şi publica metodologia de selectare a membrilor comisiilor de specialitate prin consultarea Academiei Române şi a academiilor de ramură, a Consiliului Naţional al Rectorilor, a Institutelor Naţionale, etc, iar după caz a mediului economic, vechii membri putând fi propuşi în continuare (fără nici un partizanat) de către organizaţiile CDI;

 

  • 4.Menţionăm faptul că, în conformitate cu tendinţele actuale ale economie, precum şi cu necesitatea racordării la programele europene cu finanţare la care ţara noastră este parte, se impun reglementări suplimentare care să redea cercetării tehnologice şi inovării rolul de partener al mediului economic, să mărească absorbţia fondurilor europene, fără a diminua în nici un fel importanţa cercetării fundamentale.

 

 

În speranţa menţinerii unui climat academic, redăm mai jos legislaţia aplicabilă:

 

  • Hotărârea nr.1 a Parlamentului de aprobare a Programului de Guvernare

 

  • în conformitate  cu prevederile  OUG nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte, potrivit art. 8.

Art. 8

 (1) Se înfiinţează Ministerul Cercetării şi Inovării, prin preluarea activităţii şi structurilor specializate în domeniul cercetării şi inovării de la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi prin preluarea activităţii şi structurilor de la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare.

(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de organizare şi funcţionare a Ministerului Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare se desfiinţează.”

 

Ţinând cont de aceste modificări legislative, autoritatea de stat pentru cercetare a devenit Ministerul Cercetării şi Inovării.

Modificat la: 2017-02-14 12:49:00

Articole similare