Cercetătorii români vor avea acces la bazele de date științifice internaționale

 

Proiectul ANELIS în valoare de 41,4 milioane euro  finanțat din Axa 1 a Programului Operațional Competitivitate (POC), acțiunea 1.1.2. Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale le va permite cercetătorilor români să acceseze baze științifice internaționale și va duce la creșterea gradului de implicare al mediului de cercetare românesc în rețelele internaționale de importanță majoră pentru dezvoltarea științei și tehnologiei.

 


Contractul de finanțare a fost semnat de ministrul  cercetării și inovării, Lucian Georgescu, de ministrul delegat pentru fonduri europene Rovana Plumb și de președintele Asociației Universităților, Institutelor de Cercetare Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România “Anelis Plus”, Gheorghe Popa.

 


În același timp, acest proiect va contribui la dezvoltarea infrastructurii informaționale corespunzătoare pentru sprijinirea proiectelor complexe de cercetare. Totodată, ANELIS PLUS 2020 răspunde obiectivului specific de creștere a participării românesti în cercetarea europeană, facilitând legăturile cu structurile din mediul international.


 

Modificat la: 2017-07-19 19:21:00

Articole similare