• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Lansare competiție Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI

 

 

LANSARE COMPETIȚIE - 13.07.2018 10:39

 

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

lansează competiția

 

Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI

 

Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională

Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare

Planul National de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru

perioada 2015-2020 (PNCDI III)

 

BUGET ALOCAT: 500.000.000 LEI

 

 

Obiectivele subprogramului:

Ø susținerea planurilor de dezvoltare instituțională în vederea creșterii performanțelor în domeniul de activitate, la nivelul departamentelor și colectivelor de cercetare;

Ø  susținerea competențelor naționale din instituții de cercetare cu posibilități de relansare în domenii economice de interes pentru România;

Ø  dezvoltarea capacității proprii a organizațiilor publice de cercetare în următoarele direcții:

·  valorificarea și difuzarea cunoștințelor și rezultatelor de cercetare;

·  acordarea de asistență tehnică și de servicii științifice și tehnologice de înalt nivel în domenii prioritare;

·  inițierea și dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public și privat;

·  creșterea gradului de implicare și vizibilitate pe plan internațional.

 

 

NEW: Rezultatele finale ca urmare a verificării condițiilor de eligibilitate pentru Competiția 2018 PFE-CDI - 07.08.2018 18:30

NEW: Rezultatele etapei de analiză și soluționare a contestațiilor ca urmare a verificării condițiilor de eligibilitate pentru Competiția 2018 PFE-CDI - 07.08.2018 18:20

 

 

Rezultatele verificării condițiilor de eligibilitate pentru Competiția 2018 PFE-CDI - 01.08.2018 12:00

Termenul limită până la care se pot depune eventualele contestaţii este 03.08.2018, ora 12:00. Acestea se pot transmite prin email la adresa: C1.2.PFE-CDI.2018@research.gov.ro sau pot fi depuse direct la sediul Ministerului Cercetării și Inovării din Str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, et. 2, cam. 212, sector 1, 010362 București.

 

NOTA: Fisierul .pdf generat de prezenta platforma pentru datele incarcate, nu necesita a fi semnat la momentul depunerii. Se vor respecta prevederile si structura propunerii de proiect din Pachetul de Informatii aprobat si publicat pe site-ul MCI.

 

Întrebări frecvente - la data de 25.07.2018 13:43

 

 

Pachetul de informații al competiției este aprobat prin OMCI nr. 655 din 13.07.2018

 

Depunerea proiectelor se va face electronic la adresa:

https://competitie-pfecdi.research.gov.ro

 

Perioada de depunere proiecte este: 13.07.2018 – 27.07.2018, ora 2400

 

 

Documente suport:

 

A)    documente depunere propunere proiect:

 

Anexa I.2 - Performanțele organizației și Planul de dezvoltare instituțională

Anexa III.1 - Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare

Anexa III.2 - Declarație privind eligibilitatea organizației de cercetare

Anexa III.3 - Declarație privind nefinanțarea din alte surse

Anexa III.4 - Declarația pe propria răspundere a directorului de proiect

Anexa III.5 - Împuternicire pentru directorul de proiect

 

B)    Documente contractare:

 

Contract finanțare

Anexa I Performantele organizației si planul de dezvoltare instituțională

Anexa II Deviz cadru/antecalcul

Anexa la deviz - Nota de fundamentare a manoperei

Anexa III Eșalonarea plaților

Anexa IV Convenție de avans

Anexa V Acord de realocare

Modificat la: 2018-08-07 18:30:00

Articole similare