Rezultatele probei scrise la examenul de promovare în grad profesional pentru concursul din 30.08.2018

 

Rezultatele probei scrise la concursul organizat de Ministerul Cercetării și Inovării pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare și Direcției Economice, Resurse Umane și Salarizare din data de 30.08.2018.

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

BELENCIUC Vitalie                  

91,16

Admis

2.

PETRICĂ Raluca-Maria

70,33

Admis

3.

ZANFIR Nina

89,66

Admis

4.

IONESCU Maria-Georgiana

68,50

Admis

5.

PALADE Andrei      

12,00

Respins

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la sediul instituției.

 

Afişat astăzi, 30.08.2018, ora 15:00  la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

 

Modificat la: 2018-08-30 15:00:00

Articole similare