Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional pentru concursul din 30.08.2018

 

Rezultatele finale la concursul organizat de Ministerul Cercetării și Inovării pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare și Direcției Economice, Resurse Umane și Salarizare din data de 30.08.2018.

 Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei scrise

Punctajul

probei interviu

Punctajul

final

Rezultatul final

 

1.

BELENCIUC Vitalie                  

91,16

97,66

188,82

Admis

2.

PETRICĂ Raluca-Maria

70,33

97,33

167,66

Admis

3.

ZANFIR Nina

89,66

98,33

187,99

Admis

4.

IONESCU

Maria-Georgiana

68,50

95,66

164,16

Admis

5.

PALADE Andrei

12,00

-

12,00

Respins

 

 

Afişat astăzi, 05.09.2018, ora 15:00  la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

Modificat la: 2018-09-05 15:00:00

Articole similare