• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Rezultatele probei scrise la concursul organizat în data de 17.09.2018 pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier I debutant la Serviciul Evaluare, Selecție și Contractare din cadrul DGOI

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

ȘTEFAN Anca - Roxana

-

Neprezentat

2.

 IOV Victor

32 puncte

respins

3.

 BILCIU Ionela

21 puncte

respins

4.

 BĂRNOAIA Daniela

12,5 puncte

respins

5.

 PETICĂ  Andrei Mihăiță

-

Neprezentat

6.

 HANEA Marius Dumitru

-

Neprezentat

7.

 GRIGORE Georgiana

31,5 puncte

Respins

8.

 GHERCIU Alexandru Mihai

-

Neprezentat

9.

 BOAGHEN  Valentina

-

Neprezentat

10.

SCURTU Alexandru Costin

-

Neprezentat

11.

VLĂDOESCU Maria Laura

-

Neprezentat

12.

 DRAGNE Steluța Anca

15 puncte

Respins

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,care se depune la sediul instituției.

Modificat la: 2018-09-17 10:00:00

Articole similare