• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

S-a lansat competiția în cadrul Programului Nucleu pentru perioada 2019-2022

 

NEW: Ținând cont de adresa CINCDR nr. 20/01.11.2018, înregistrată la MCI – Cabinet Ministru cu nr. 3643/01.11.2018 și email-ul din data de 07.11.2018, înregistrat la MCI - DPPCDI cu nr. 12088/07.11.2018 privind prelungirea cu câteva zile a termenului în vederea depunerii programelor-nucleu, competiția 2019, calendarul propus pentru desfășurarea competiției se modifică și este următorul: - 08.11.2018 17:51

 

1.

ANUNŢUL privind declanșarea procedurilor

30 octombrie 2018

2.

Depunerea propunerilor de program-nucleu elaborate și avizate conform prevederilor HG 1023/2015 și Ordinului Ministrului Cercetării și Inovării care stabilește structura cadru a programelor-nucleu

30 octombrie 2018-

12 noiembrie 2018

3.

Verificare eligibilitate propuneri

13-15 noiembrie 2018

4.

Publicare on-line lista propuneri programe-nucleu eligibile

16 noiembrie 2018

5.

Depuneri contestații eligibilitate

19 noiembrie 2018, ora 16.00

6.

Soluționare contestații eligibilitate

20 noiembrie 2018

7.

Publicare on-line rezultate contestații eligibilitate

21 noiembrie 2018

8.

Evaluarea de către Colegiul Consultativ pentru CDI prin Comisiile de specialitate a propunerilor de proiecte componente

21 noiembrie 2018-14 decembrie 2018

9.

Evaluarea, ierarhizarea programelor și stabilirea fondurilor pe fiecare program-nucleu pentru anii 2018-2022

17-19 decembrie 2018

10.

Afișare rezultate evaluare

20 decembrie 2018

11.

Depunere contestații evaluare

21 decembrie 2018, ora 14.00

12.

Rezolvare contestații evaluare

27 decembrie 2018

13.

Publicare on-line rezultate contestații evaluare

28 decembrie 2018

14.

Aprobare Listă programe-nucleu finanțate în perioada 2019-2022

31 decembrie 2018

15.

Selectarea de către Comisiile de specialitate ale Colegiului Consultativ a proiectelor din programele-nucleu în baza evaluării și în limita fondurilor alocate (inclusiv întocmirea listingurilor)

03-09 ianuarie 2019

16.

Contractarea finanțării programelor-nucleu

10-15 ianuarie 2019

 

Ministerul Cercetării și Inovării (MCI) anunță lansarea competiției Programului Nucleu pentru perioada 2019-2022, așa cum sunt ele definite prin OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Normele Metodologice aprobate prin HG nr. 1023/2015.

 

Propunerea de Program-nucleu întocmită conform modelelor aprobate prin Ordinul MCI nr. 924/30.10.2018, poate fi inițiată de entitățile menționate în art.67, alin. (1^1) din OG nr. 57/2002, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 

”Art.67

(1^1) Institutele naționale acreditate pot contracta cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare activități desfășurate pe programul-nucleu de cercetare-dezvoltare al unităților și instituțiilor respective, avizat de organul administrației publice centrale sub autoritatea căruia funcționează și aprobat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.”

 

și va fi însoțită de următoarele documente:

 

1. Declarația pe proprie răspundere cu privire la veniturile din activitatea de cercetare-dezvoltare din ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018), conform model.

2. Copie a actului constitutiv (ultimul act aprobat) al instituției ofertante,

3. Declarația privind structura cheltuielilor (cheltuieli cu manopera, cheltuieli materiale, regia, achiziții/dotări) realizate în fiecare din anii 2016, 2017, 2018

4. Structura de personal de cercetare, pentru fiecare dintre anii 2016, 2017, 2018, conform Legii nr. 319/2003 cu modificările și completările ulterioare, din care:

- nr. total personal de cercetare, din care personal cu studii superioare, din care doctori în științe,

5. Copie a strategiei proprii de dezvoltare a instituției ofertante și a planului multianual de dezvoltare instituțională pentru perioada 2019-2022.

6. Copie a bilanțurilor contabile și a balanțelor de verificare ale instituției pentru anii 2016 și 2017

7. Bilanțul la data 30 iunie 2018 și balanța analitică la data de 30 septembrie 2018.

 

Propunerile de programe nucleu vor fi structurate pe departamente/laboratoare de cercetare, cu MAXIM o propunere pentru fiecare departament/laborator din cadrul aceleași instituții.

 

Ministerul Cercetării și Inovării își rezervă dreptul de a solicita clarificări în perioada de verificare a eligibilității.

 

Propunerile de Program-nucleu și documentele însoțitoare se depun în format letric, în 2 exemplare, la sediul MCI: București, Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, la Direcția Politici și Programe CDI, cam.212, etaj 2, precum și în format electronic (pdf.), la adresa www.program-nucleu.research.gov.ro până la data de 09.11.2018, ora 14.00.

 

Pagina web a programului nucleu

 

 

CALENDAR COMPETIȚIE

 

1.

ANUNŢUL privind declanșarea procedurilor

30 octombrie 2018

2.

Depunerea propunerilor de program-nucleu elaborate și avizate conform prevederilor HG 1023/2015 și Ordinului Ministrului Cercetării și Inovării care stabilește structura cadru a programelor-nucleu

30 octombrie 2018-

09 noiembrie 2018

3.

Verificare eligibilitate propuneri

10-13 noiembrie 2018

4.

Publicare on-line lista propuneri programe-nucleu eligibile

14 noiembrie 2018

5.

Depuneri contestații eligibilitate

15 noiembrie 2018, ora 14.00

6.

Soluționare contestații eligibilitate

16 noiembrie 2018

7.

Publicare on-line rezultate contestații eligibilitate

19 noiembrie 2018

8.

Evaluarea de către Colegiul Consultativ pentru CDI prin Comisiile de specialitate a propunerilor de proiecte componente

20 noiembrie 2018-14 decembrie 2018

9.

Evaluarea, ierarhizarea programelor și stabilirea fondurilor pe fiecare program-nucleu pentru anii 2018-2022

17-19 decembrie 2018

10.

Afișare rezultate evaluare

20 decembrie 2018

11.

Depunere contestații evaluare

21 decembrie 2018, ora 14.00

12.

Rezolvare contestații evaluare

27 decembrie 2018

13.

Publicare on-line rezultate contestații evaluare

28 decembrie 2018

14.

Aprobare Listă programe-nucleu finanțate în perioada 2019-2022

31 decembrie 2018

15.

Selectarea de către Comisiile de specialitate ale Colegiului Consultativ a proiectelor din programele-nucleu în baza evaluării și în limita fondurilor alocate (inclusiv întocmirea listingurilor)

03-09 ianuarie 2019

16.

Contractarea finanțării programelor-nucleu

10-15 ianuarie 2019

Modificat la: 2018-11-01 13:51:00

Articole similare