Rezultatele probei scrise la concursul organizat în data de 07.11.2018

 

Rezultatele probei scrise la concursul organizat îndata de 07.11.2018 pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier I debutant la Serviciul Evaluare, Selecție și Contractare din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare.

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

 

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

BĂRNOAIEA Lucian - Constantin

30 puncte

Respins

2.

CERNEA Elena Cristina

6 puncte

Respins

3.

JIGĂU CORNELIA - Roxana

0 puncte

Respins

4.

MARCIUC Dan

Neprezentat

-

5.

PANĂ Mihaela - Elena

60 puncte

Admis

6.

PAC

5 puncte

Respins

7.

STĂNESCU Dragoș

Neprezentat

Respins

8.

STRAIFERD Mariana Diana Nicoleta

6 puncte

Respins

9.

ȘERBAN Alexandra - Georgiana

11 puncte

Respins

10.

ȘIMSEKCAKAN Yasar Mehmet Gabriel

Neprezentat

Respins

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,care se depune la sediul instituției.

 

Afişat astăzi, 07.11.2018, ora 15,00 la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

Modificat la: 2018-11-07 16:28:00

Articole similare