Rezultate - Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 56 posturi contractuale vacante cu timp parțial în cadrul proiectului SIPOCA 393

 

 

 

REZULTATE CANDIDAȚI DECLARATI ”ADMIS”

 

la selecția dosarelor și analiza scrisorilor de intenție pentru încadrarea experților externi contractați pe perioadă determinată în vederea realizării studiilor, analizelor, rapoartelor și procedurilor aflate în sarcina MCI ca beneficiar al proiectului„Consolidarea capacității instituționale a MCI prin optimizarea proceselor decizionale în domeniul de cercetare-dezvoltare și inovare” – SIPOCA 393 din cadrul ProgramuluiOperațional Capacitate Administrativă.

 

 

Nr. crt.

CODUL DE ANONIMIZARE

Rezultat selecție dosare și scrisori de intenție

Subactivitatea/Subactivitățile *

pentru care au fost admiși

1.

10

ADMIS

A 1.1.; A 1.3.; A 2.3.

2.

11

ADMIS

A 1.1.; A 1.2.

3.

13

ADMIS

A 2.2.

4.

14

ADMIS

A 1.5.; A 2.2.; A 2.3.

5.

17

ADMIS

A 2.1.; A 2.2.

6.

18

ADMIS

A 1.1.; A 1.3.; A 1.4.

7.

19

ADMIS

A 3.1.; A 3.2.; A 3.3.

8.

20

ADMIS

A 2.1.; A 2.2.; A 2.3.

9.

22

ADMIS

A 3.1.; A 3.3.

10.

23

ADMIS

A 1.2.; A 1.3.

11.

25

ADMIS

A 1.1.; A 1.4.

12.

26

ADMIS

A 3.1.; A 3.2.; A 3.3.

13.

27

ADMIS

A 1.2.; A 1.3.; A 1.5.

14.

29

ADMIS

A 3.1.; A 3.3.

15.

32

ADMIS

A 1.3.; A 1.4.; A 1.5.

16.

35

ADMIS

A 1.1.

17.

41

ADMIS

A 2.1.; A 2.3.

18.

43

ADMIS

A 1.5.

19.

45

ADMIS

A 3.2.

20.

48

ADMIS

A 1.5.

21.

49

ADMIS

A 3.2.; A 3.3.

22.

51

ADMIS

A 1.2

23.

54

ADMIS

A 6.3.

24.

57

ADMIS

A 1.4.

25.

59

ADMIS

A 2.1.; A 2.2.; A 2.3.

26.

60

ADMIS

A 3.1; A 3.2.

27.

62

ADMIS

A 1.2.; A 2.1.

28.

65

ADMIS

A 1.4.

 

* Subactivitatea/Subactivitățile pentru care au fost admiși, indiferent de numărul opțiunilor din cererea de înscriere.

 

 

 

REZULTATE CANDIDAȚI DECLARAȚI ”ADMIS”

 

 

la selecția dosarelor și analiza scrisorilor de intenție pentru constituirea panelului de specialiști ce urmează a fi contractați pe perioadă determinată în cadrul proiectului„Consolidarea capacității instituționale a MCI prin optimizarea proceselor decizionale în domeniul de cercetare-dezvoltare și inovare” – SIPOCA 393 din Programul Operațional Capacitate Administrativă

 

 

Nr.

crt.

CODUL DE ANONIMIZARE

Rezultat

selecție dosare

1.

08

ADMIS

2.

09

ADMIS

3.

15

ADMIS

4.

16

ADMIS

5.

21

ADMIS

6.

24

ADMIS

7.

28

ADMIS

8.

31

ADMIS

9.

33

ADMIS

10.

34

ADMIS

11.

36

ADMIS

12.

37

ADMIS

13.

38

ADMIS

14.

40

ADMIS

15.

44

ADMIS

16.

46

ADMIS

17.

53

ADMIS

18.

56

ADMIS

19.

58

ADMIS

20.

61

ADMIS

21.

63

ADMIS

22.

64

ADMIS

23.

66

ADMIS

24.

67

ADMIS

25.

68

ADMIS

 

 

 

 

REZULTATE CANDIDAȚI DECLARAȚI ”RESPINS”

 

 

la selecția dosarelor și analiza scrisorilor de intenție pentru experți / specialiști în cadrul proiectului„Consolidarea capacității instituționale a MCI prin optimizarea proceselor decizionale în domeniul de cercetare-dezvoltare și inovare” – SIPOCA 393 din Programul Operațional Capacitate Administrativă

 

Nr.

crt.

CODUL DE ANONIMIZARE

Rezultat

selecție dosare

1.

12

RESPINS

2.

30

RESPINS

3.

39

RESPINS

4.

42

RESPINS

5.

47

RESPINS

6.

50

RESPINS

7.

52

RESPINS

8.

55

RESPINS

9.

69

RESPINS

10.

70

RESPINS

 
 

Contestațiile pot fi depuse în termen de o zi de la afișarea rezultatului selecției dosarelor la Secretariatul comisiei de selecție, la camera 615 bis, etaj VI, Ministerul Cercetării şi Inovării, Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București între orele 9.00 – 16.30.

 

Candidaţii declaraţi „ADMIS” urmează a fi contactaţi pentru semnarea contractelor.

 

Modificat la: 2019-03-20 19:51:00

Articole similare