Rezultatele probei scrise la examenul organizat în data de 04.06.2019 pentru promovarea în gradul imediat superior

 

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

 

Consilier juridic I principal – Serviciul Juridic și Relații Instituționale, Biroul Avizare și Contencios

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

CERNEA Florentina

99  puncte

ADMIS

 

 

Expert I principal – Serviciul Verificare Financiară și Verificare Achiziții

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

ȘESTALIUC Lenuța

88  puncte

ADMIS

 

 

Expert I superior – Serviciul Programare, Informare și Comunicare

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

PALADE Andrei

100 puncte

ADMIS

 

 

Afişat astăzi, 04.06.2018, ora 14.00  la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

Modificat la: 2019-06-04 16:00:00

Articole similare