Rezultatele probei scrise la examenul organizat în data de 16.07.2019 pentru funcția contractuală de Consilier I A la Directia Relații Europene și Internaționale

 

Rezultatele probei scrise

 

 la concursul organizat de Ministerul Cercetării și Inovării pentru funcția contractuală de Consilier I A la Directia Relații Europene și Internaționale, din data de 16.07.2019.

 

 

Nr. crt.

Cod candidat

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

9990/03.07.2019

56,67

ADMIS

2.

9991/03.07.2019

11,33

RESPINS

3.

10026/05.07.2019

42

RESPINS

4.

9985/02.07.2019

10

RESPINS

5.

9999/04.07.2019

51,33

ADMIS

6.

9940/28.06.2019

58

ADMIS

7.

10001/04.07.2019

38,33

RESPINS

8.

9927/27.06.2019

41,67

RESPINS

9

10006/04.07.2019

35

RESPINS

10.

10021/05.07.2019

25

RESPINS

11.

9938/28.06.2019

55

ADMIS

12

10025/05.07.2019

8

RESPINS

 

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidatii declarati admiși la proba scrisă, se vor prezenta pentru sustinerea probei interviu  în ziua de vineri, 19.07.2019, ora 13.15, la sediul Ministerului Cercetarii si Inovarii.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului probei scrise, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale , imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,care se va depune la sediul instituției.

 

Afişat astăzi, 16.07.2019, ora 16.30  la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

 

 

Modificat la: 2019-07-16 18:18:00

Articole similare