• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru funcția publică de consilier I superior la Direcția Politici și Programe CDI, din data de 19.07.2019

 

 

Nr. crt.

Cod candidat

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

9918

59,00

ADMIS

2.

10052

43,33

RESPINS

3.

9998

26,00

RESPINS

 

*În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidatii declarati admiși la proba scrisă, se vor prezenta pentru sustinerea probei interviu  în ziua de joi, 25.07.2019, ora 11.30, la sediul Ministerului Cercetarii si Inovarii.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului probei scrise, conform conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,care se va depune la sediul instituției.

 

Afişat astăzi, 19.07.2019, ora 16.30  la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

 

Modificat la: 2019-07-19 16:30:00

Articole similare