Rezultatele probei scrise la concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior la Serviciul Buget-Contabilitate, din cadrul Direcției Generale Economice

 

Rezultatele probei scrise la concursul de promovare în gradul imediat superior, organizat îndata de 19.10.2020 pentru funcţia publică de execuţie de consilier I superior și funcția publică de consilier I principal la Direcția generală Economică, Serviciul Buget-Contabilitate pentru activitatea de cercetare.

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

 

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului /

     Număr dosar înscriere

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

3142/07.10.2020

94 p.

ADMIS

2.

3161/08.10.2020

95 p.

ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,care se depune la sediul instituției.

 

Afişat astăzi, 20.10.2020, ora 14,30  la sediul și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării.

 

Modificat la: 2020-10-20 14:30:00

Articole similare