• Facebook
 • LinkedIn
 • Youtube
 • Amanare

  Ca urmare a unor evenimente neprevazute, conferinta anuntata pentru joi 10 decembrie 2009, este amanata la o data pe care o vom anunta ulterior. mai mult
 • Conferinta de prezentare a presedintelui ANCS

  Joi, 10.12.2009, la ora 14.00, Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica va invita la conferinta de prezentare a domnului Adrian Curaj, numit in functia de presedinte al ANCS, cu rang de secretar de stat. mai mult
 • La Bruxelles, moment istoric pentru cercetarea romaneasca

  În 3 decembrie 2009, Consiliul format din cei 27 de mini?tri ai cercet?rii din Comunitatea European? au aprobat declara?ia Cehiei, Ungariei si Romaniei privind proiectul ELI (Extreme Light Infrastructure), primul proiect pan-european din partea de Est mai mult
 • La Bruxelles, moment istoric pentru cercetarea romaneasca

  În 3 decembrie 2009, Consiliul format din cei 27 de ministri ai cercetarii din Comunitatea Europeana au aprobat declaratia Cehiei, Ungariei si Romaniei privind proiectul ELI (Extreme Light Infrastructure), primul proiect pan-european din partea de Est mai mult
 • Ultimul Consiliu Competitivitate pe anul 2009

  Domnul Marian EN?CHESCU, vicepresedintele Autorit?tii Nationale pentru Cercetare Stiintific? va participa la ultima reuniune din acest an a Consiliului UE Competitivitate, ce va avea loc în Belgia, la Bruxelles, în 3 decembrie 200 mai mult
 • Semnarea acordului CEA -IFA

  Autoritatea National? pentru Cercetare Stiintific? împreun? cu Institutul de Fizic? Atomic? (IFA) v? invit? miercuri 2 decembrie 2009, începând cu ora 9, la simpozionul Stiintific dedicat încheierii Acordului General de Cooperare dintre Comisariatul &n mai mult
 • Premiere de Ziua Cercetatorului

  În 19 noiembrie 2009,  Ziua Cercet?torului ?i Proiectantului din România, Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare ?tiin?ific? a acordat nou? diplome, ca dovad? a recunoa?terii ?i aprecierii activit??ii de concep?ie intelectual? ?i a reprezentan? mai mult
 • Vizita d-nei Ruxandra Draghia-Akli

  In perioada 18 – 20 noiembrie 2009, doamna Ruxandra Draghia-Akli, director al Directiei de Sanatate din cadrul DG Cercetare a Comisiei Europene va efectua o vizita la Bucuresti, ca urmare a invitatiei d mai mult
 • ESFA 2009

  În perioada 12-14 noiembrie 2009, Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare ?tiin?ific? (ANCS) va participa la cea de a opta edi?ie a Conferin?ei Interna?ionale „Economicitatea, Securitatea ?i Fiabilitatea mai mult