Proiect PHARE 2002

 

Fisa de publicitate

 

 Titlui Proiectului PHARE

 

NR Cod de referinta

RO 2002 /000 632.08.01

EuropeAID 117365/D/SV/RO

Preliminary Safety Analysis Report for the Low Level Radioactive Waste repository - Baita Bihor, Romania

Responsabilul de proiect – Sef    UIP Cerctare

Mircea Chis 

 

Beneficiar

IFIN Horia Hulubei, Bucuresti

  Contractor  

Quintessa Ltd , Londra, Anglia

Conducător de proiect

Dir. Nicoale ZAMFIR  

 

Coordonate: Str. Atomistilor nr. 407 , Magurele – Bucuresti

 

Tel: (4021) 4042300

 

E-mail: dirgen@ifin.nipne.ro

 

 

Conducător de proiect

Richard Little

 

Coordonate : Dalton House, Newtown Road, Henley on Thames,

Oxfordshire RG9 1HG , LOnd ra

 

Tel: 44 (0) 1491 636246

 

E-mail: richardlittle@quintessa.org

 

 

 

Buget alocat

  500.000 Euro

Buget contractat

 

467086 Euro

 

Data inceperii

Noiembrie 2004

Durata

20 luni (nov.2004 –aug.2006)

 

 

 

Modificat la: 2009-03-11 00:00:00