• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

ICE - Initiativa Central Europeana

ICE este un forum interguvernamental ce promoveaza cooperarea politică, economică, culturală şi ştiinţifică între statele membre ale iniţiativei.

Scopul acestei cooperări politice este de a asigura ţărilor membre şi instituţiilor acestora o platformă flexibilă, practică, de cooperare regională, în vederea unei viitoare integrări europene. Pentru aceasta, atenţie specială este acordată dezvoltării capacităţii statelor embre ICE care nu sunt încă state membre UE, în principal prin transfer de cunoştinţe şi de experienţă între ţările membre si non-membre UE.

În plus, ICE se află intr-o poziţie privilegiată pentru a acţiona ca o punte între macro-regiuni, ca de exemplu între regiunile Baltică, Dunăre, Marea Adriatică şi Marea Neagră.

România este stat membru al Iniţiativei Central Europene din 1996.

Domenii de activitate:

1.       Clima, mediu şi energie durabilă

2.       Dezvoltarea întreprinderilor şi a turismului

3.       Dezvoltarea resurselor umane

4.       Societatea informaţionala şi media

5.       Cooperare interculturală şi minorităţi

6.       Transport multimodal

7.       Stiinţă şi tehnologie

8.       Agricultură durabilă

9.       Cooperare trans-frontalieră şi interregională

 

Domeniul 7: Ştiinţă şi Tehnologie

Dezvoltarea ştiinţei şi a politicilor educaţionale la nivel national joaca un rol esenţial în construirea societăţilor/economiilor durabile bazate pe cunoastere, iar în acest sens ICE reprezintă o platformă de dialog, cooperare şi schimb de informaţii între factorii de decizie şi comunitătile ştiinţifice ale regiunii.

ICE îşi propune desfăşurarea de activităţi suport pentru dezvoltarea infrastructurilor de inovare în ţările membre, precum şi activităţi de promovare şi consolidare a educaţiei ştiinţifice în corelare cu activităţile similare desfăsurate la nivel naţional, regional şi internaţional. 

După cum este prevăzut şi în planul de Acţiune al ICE pentru 2010-2012, cooperarea în domeniul ştiinţei şi Tehnologiei se axează, în principal, pe următoarele trei direcţii:

  1. Promovarea mobilităţii tinerilor cercetători prin intermediul retelei ICE pentru Ştiinţă şi Tehnologie 
  2. Dezvoltarea antreprenoriatului în ştiinţa şi cercetare
  3. Consolidarea educaţiei ştiinţifice ca element esenţial al dezvoltării capacităţii S&T

 

Reteaua ICE pentru Ştiinţă şi Tehnologie

Reţeaua ICE pentru ştiinţă şi tehnologie a fost lansată la începutul anului 2004 şi este compusă din 7 institute de exceleţă din Trieste, împreună cu partenerii lor regionali:

·         Centrul Internaţional pentru Inginerie Genetică şi Biotehnologie (ICGEB);

·         Centrul Internaţional pentru Ştiinţă şi Tehnologii Înalte al UNIDO (ICS-UNIDO);

·         Centrul Internaţional pentru Fizică Teoretică ABDUS SALAM (ICTP);

·         Şcoala Internaţională pentru Studii Avansate  (SISSA);

·         Sinchrotronul ELETTRA;

·         Consorţiul Area Science Park (AREA);

·         Clusterul în Biomedicină (CBM).

Reţeaua oferă susţinere financiară pentru organizarea de seminarii, ateliere de lucru, conferinţe, cursuri de pregătire şi stagii de cercetare pentru tinerii cercetători din ţările ICE, în special pentru cei din ţările non-UE.

Această sustinere financiară este oferită prin intermediul Programului de Burse de Cercetare al ICE - CERES– început în anul 2008 odată cu acceptarea sa la co-finanţare prin intermediul acţiunilor PC7 Marie Curie. Bursele CERES pot fi acordate pentru activităţi desfăşurate la 5 dintre institutele de excelenţă din Trieste:  ICGEB, ICTP,  SISSA, ELETTRA şi CBM.

Bursele au o durata de 12 luni şi acoperă cheltuielile de deplasare la şi de la locul desfăşurarii activităţii ştiinţifice, eventuale deplasări la întâlniri pe teme ştiinţifice, cheltuieli de întreţinere pe perioada desfăşurării activitătii, asigurare medicală şi socială în conformitate cu regulile institutului gazdă.

Mai multe informaţii pot fi aflate de pe pagina web a iniţiativei: http://www.cei.int/

Punct de contact naţional S/T:

Ministerul Educaţiei Naţionale

Anca Ghinescu, Director, anca.ghinescu@ancs.ro, tel. 021 2127791, fax 021 3183053.

Oana Costea, consilier de afaceri europene, responsabil spatiu, oana.costea@ancs.ro, tel. 021 2127791, fax 021 3183053.

Modificat la: 2012-12-05 12:25:00