Consiliul Național al Cercetării Științifice

 

 

 

 

pdfComponența Consiliului Național al Cercetării Științifice aprobată prin Ordinul MEC nr.3463/09.03.2020 - 12.05.2020 14:20

 

pdfRegulament de organizare și funcționare a Consiliului Național al Cercetării Științifice - 12.05.2020 14:20

 

pdfComponența nominală a comisiilor de lucru/experți ale Consiliului Național al Cercetării Științifice - 12.05.2020 14:20

 

pdfMetodologia de evaluare a editurilor - (Anexa la Ordinul MCI 348/30.05.2019); - 12.05.2020 14:20

 

 

 

 

Edituri recunoscute CNCS:

 

Lista editurilor recunoscute CNCS

 

Editura

Domeniul

Data acreditării

1.

 Solomon SRL

Științe juridice

23.04.2018

2.  Editura ASE Științe juridice 13.02.2019
3.  Editura Lumen Științe juridice 13.02.2019


 

Modificat la: 2020-05-12 14:20:00