• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Rezultatele finale la concursul organizat în data de 18.12.2018

 

Rezultatele finalela concursul organizat de Ministerul Cercetării si Inovării pentru ocuparea funcției publice de consilier I superior la Direcția Politici si Programe din data de 18.12.2018

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

 

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei scrise

Punctajul

probei interviu

Punctajul

final

Rezultatul final

 

1.

STANCA Corneliu

61 puncte

 91 puncte

 76 puncte

ADMIS

 

Afişat astăzi, 21.12.2018, ora 14.00  la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

 

 

 

 

Rezultatele finale la concursul organizat de Ministerul Cercetării si Inovării pentru ocuparea funcției publice de consilier I superior la Compartimentul Relații Publice si Mass Media  din data de 18.12.2018

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

 

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei scrise

Punctajul

probei interviu

Punctajul

final

Rezultatul final

 

1.

GROSU Anton

58 puncte

90 puncte

74 puncte

RESPINS

2.

SANDU Mariana

82 puncte

89,33 puncte

85,66 puncte

ADMIS

 

Afişat astăzi, 21.12.2018, ora 14.00  la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

 

 

 

Rezultate finle la concursul organizat de Ministerul Cercetării si Inovării pentru ocuparea funcției publice de consilier I superior la Compartimentul Corpul de Control al Ministrului din data de 18.12.2018

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

 

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei scrise

Punctajul

probei interviu

Punctajul

final

Rezultatul final

 

1.

BOTEZ Ioan

50 puncte

60 puncte

55 puncte

RESPINS

2.

DRAGOMIR Carlo Marius

56 puncte

73,33 puncte

64,66 puncte

RESPINS

3.

MILEA Viorel

50,5 puncte

90 puncte

70,25 puncte

ADMIS

4.

RĂDUȚĂ Constantin

75 puncte

61,66 puncte

68,33 puncte

RESPINS

5.

VĂDUVA Nicolaie

71,5 puncte

65 puncte

68,25 puncte

RESPINS

6.

GHEORGHIȚOIU Robert

50,33 puncte

ABSENT

 

RESPINS

 

Afişat astăzi, 21.12.2018, ora 14.00  la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

 

 

 

 

Rezultate finale la concursul organizat de Ministerul Cercetării si Inovării pentru ocuparea funcțiilor publice de la Compartimentul Relații Instituționale si Relația cu Parlamentul și Biroul Avizare și Contencios, din data de 18.12.2018

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

 

Consilier I asistent - Compartimentul Relații Instituționale si Relația cu Parlamentul

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei scrise

Punctajul

probei interviu

Punctajul

final

Rezultatul final

 

1.

ANDRONIE – RĂDULESCU Alexandra Iulia Theodora

52 puncte

65 puncte

58,5 puncte

ADMIS

 

 

  Consilier juridic I superior  - Biroul Avizare și Contencios

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei scrise

Punctajul

probei interviu

Punctajul

final

Rezultatul final

 

1.

MARINESCU Elena

51 puncte

65 puncte

58 puncte

ADMIS

2.

SÎRBU Mariana

50 puncte

65 puncte

57,5 uncte

ADMIS

 

Afişat astăzi, 21.12.2018, ora 14.00  la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

 

 

 

 

Rezultatele finale la concursul organizat de Ministerul Cercetării si Inovării pentru ocuparea funcției publice de consilier I superior la Direcția Economică, Resurse Umane și Salarizare, Serviciul Buget Contabilitate din data de 18.12.2018.

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

 

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei scrise

Punctajul

probei interviu

Punctajul

final

Rezultatul final

 

1.

CRĂCIUN Cornelia

31 puncte

-

-

RESPINS

2.

DRAGOMIR Luciana

71 puncte

88 puncte

79,5 puncte

ADMIS

3.

VLAICU Florentin

ABSENT

-

-

RESPINS

4.

GROSU Mircea

60 puncte

ABSENT

-

RESPINS

5.

CHESNOIU Mariana

12 puncte

-

-

RESPINS

6.

CRĂIUȚ Corina-Marilen

38,5 puncte

-

-

RESPINS

 

Afişat astăzi, 21.12.2018, ora 16.00  la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

 

 

 

 

Rezultatele finale la concursul organizat de Ministerul Cercetării si Inovării pentru ocuparea funcției publice de execuție de la Direcția Inovare și Infrastructură CDI din data de 18.12.2018.

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

 

Consilier I asistent

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei scrise

Punctajul

probei interviu

Punctajul

final

Rezultatul final

 

1.

POPA Mădălina

70 puncte

80 puncte

75 puncte

ADMIS

2.

JECA Robert-Adrian

29 puncte

-

 -

RESPINS

 

Consilier I principal

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei scrise

Punctajul

probei interviu

Punctajul

final

Rezultatul final

 

1.

TĂNASE Mario

16 puncte

-

-

RESPINS

2.

POPESCU Vasile-Mugur

35 puncte

-

 -

RESPINS

3.

CHIRIȚĂ-ZAHARIA Milena

50 puncte

45 puncte

-

RESPINS

 

Consilier I superior

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei scrise

Punctajul

probei interviu

Punctajul

final

Rezultatul final

 

1.

BUJANCA Ioneta-Codrina

36 puncte

-

-

RESPINS

2.

MUȘAT Elena-Corina

55 puncte

75 puncte

 65

ADMIS

3.

ZIDĂRESCU Anca-Narcisa

40 puncte

-

-

RESPINS

 

Afişat astăzi, 21.12.2018, ora 16.00  la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

 

 

 

 

Rezultatele finale la concursul organizat de Ministerul Cercetării si Inovării pentru ocuparea funcției publice de execuție de la Serviciul Achiziții, Administratuv, Investiții și IT din data de 18.12.2018.

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

 

Consilier I principal – Compartimentul Achiziții Publice și Investiții

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei scrise

Punctajul

probei interviu

Punctajul

final

Rezultatul final

 

1.

DOANĂ Gabriel

85 puncte

60 puncte

72,5 puncte

ADMIS

2.

SAMOILĂ Maria

64 puncte

    75 puncte

 69,5 puncte

RESPINS

 

Consilier I superior – Compartiment Administrativ și Patrimoniu

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei scrise

Punctajul

probei interviu

Punctajul

final

Rezultatul final

 

1.

NĂSTASE Marian

83 puncte

60 puncte

71.5 puncte

ADMIS

 

Afişat astăzi, 21.12.2018, ora 16.00  la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

 

 

 

Modificat la: 2018-12-21 14:55:00