• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Rezultatele probei interviu la concursul organizat în data de 19.12.2018

 

Rezultatele probei interviu la concursul organizat îndata de 19.12.2018 pentru funcţiile publice de execuţie vacante la concursul organizat de Ministerul Cercetării și Inovării pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier I superior la Serviciul Monitorizare și Serviciul Verificare Financiară și Verificare Achiziții.

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Consilier I superior – Serviciul Monitorizare

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

AMZUCU Nicolae

92,33  puncte

ADMIS

 

Consilier I superior – Serviciul Verificare Financiară și Verificare Achiziții

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

COJOCARU Ionica-Iuliana

89,66  puncte

ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,care se va depune la sediul instituției.

 

Afişat astăzi, 21.12.2018, ora 16.00  la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

 

Modificat la: 2018-12-21 17:14:00