• Facebook
  • Contact
  • Cariere
  • Newsletter
  • Webmail
  • ROSTeu

LEGISLATIE

 

Legea privind liberul acces la informațiile de interes public - Legea 544/2001

 

 

Legislaţia generală a cercetării

 

Strategia Naţională CDI 2014-2020 (HG 929/2014)

Legea Educaţiei Naționale nr. 1/ 2011 - cu modificările și completările ulterioare

O.G. 57/2002 - cu modificări și completări ulterioare,  privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

Statutul cercetătorului - Legea nr. 319/2003 - cu modificările și completările ulterioare

 

 

Legislaţia aferentă MEN/ANCS/MECTS
 

Regulament de organizare și funcționare al ANCSI - 11.07.2016 11:18

Organizarea și funcționarea ANCSI - H.G. nr. 45/2016 - 19.02.2016 11:23

Decizia nr. 81/2016 privind numirea domnului Mihai Dima în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al ANCSI - 02.03.2016 12:10

Decizia nr. 50/2016 privind numirea domnului Ioan URSU în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al ANCSI - 19.02.2016 11:23

Decizia nr. 51/2016 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui ANCSI - 19.02.2016 11:23

Organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice - H.G. 26/2015

Evaluarea şi clasificarea instituţiilor de cercetare - H.G. nr. 1062/2011

Legea eticii în cercetare nr. 206/2004 - cu modificările și completările ulterioare

 

 

Legislaţia aferentă UEFISCDI

 

Ordonanţa de înfiinţare a UEFISCSU nr. 62/1999

O.U.G. de înfiinţare a UEFISCDI nr.74/2010

Regulamentul de organizare și funcționare a UEFISCDI - OMECTS nr. 4864/2011

 

 

Planul naţional

 

Planul Naţional CDI 2015-2020 (HG 583/2015)

Strategia naţională în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării - H.G. nr. 217/2007

Norme metodologice privind programele, proiectele și acțiunile cuprinse în PN-CDI - H.G.nr. 1265/ 2004

Planul naţional de  cercetare-dezvoltare și inovare II  - H.G. nr. 475/2007

Modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare - H.G. nr. 1244/2012

 

Legislaţie secundară aferentă sistemului de cercetare

 

Regulament-cadru de organizare și funcționare a INCD-urilor  - H.G. 637/2003

Categorii de cheltuieli pentru activități de cercetare – H.G. 134/2011

Condiţii pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice  - H.G. 264/2003

Metodologie de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la INCD-uri -  H.G. 91/2003

Acreditare RENITT – H.G. 406/2003

Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil  - Ordinul nr. 2086/4504/2010 

Codul studiilor universitare de doctorat – H.G.681/2011

Metodologie-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior- HG 457/2011

Recunoașterea și echivalarea diplomelor și certificatelor obținute în universități de top - OMECTS nr. 3158/2012

Aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii H.G.nr. 789/2011

Metodologia de autorizare, acreditare și evaluare a școlilor doctorale - OMECTS nr. 3850/2012

 

Legislaţia altor organisme din domeniul cercetării

 

Legea privind organizarea și funcționarea Academiei Române – Legea 752/ 2001

Statutul Academiei Române

Legea privind organizarea și funcționarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice - Legea 45/2009

Statutul și ROF-ul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice

Legea privind organizarea și funcționarea Academiei de Ştiinţe Medicale - Legea 264/2004

Statutul Academiei de Ştiinţe Medicale

 

 

Regulamente şi componenţă Consilii Știinţifice

 

CNCS regulament, componență

CNDI regulament, componență

CCCDIregulament, componență

CNE – regulament și componență

CNATDCU regulament, componență P1, P2, P3, P4, P5; standarde minimale - P1, P2, P3, P4, P5, evaluarea tezelor de abilitare, echivalarea automată a calității de conducător de doctorat, Ordinul 5644/05.09.2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a CNATDCU

 

Scheme de ajutor de stat

 

Regulamentul (CE) nr. 800/2008   ro en

Fonduri structurale - ordine pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat si de minimis

PN-CDI II    - State aid No N 542/2007

 

 

Legislaţie domeniul privat al statului

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii

 

Formularul P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii- versiune actualizată 08.01.2015

Modificat la: 2016-02-19 10:30:00