• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Instituţii publice de cercetare-dezvoltare

INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILE
de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează
în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 


Nr. crt.

Denumirea unităţii / Localitatea

Sursa de finanţare

 

1.

Institutul de Fizica Atomica - IFA Bucureşti*)

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

2.

Agenţia Spaţiala Română - ASR Bucureşti

Venituri proprii


*) Un număr maxim de 10 posturi pentru administrativ se finanţează de la bugetul de stat.

 
Modificat la: 2011-02-11 00:00:00