AGENŢIA SPAŢIALĂ ROMÂNĂ

Preşedinte şi Director executiv: dr. fiz. Marius-Ioan PISO

Adresa: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, cod 010362,

             Bucureşti

Tel: +40-21-316 87 22;+40-21-316 87 23

Fax: +40-21-312 88 04;

E-mail: rosa-hq@rosa.ro

Web site:  http:// www.rosa.ro

 

Agenția Spațială Română (ROSA) a fost înființată în 1991 și reorganizată prin Hotărâre a Guvernului în 1995 (H.G. 923 / 20.11.1995) ca instituție publică finanțată integral extrabugetar în sistemul Ministerului Cercetării și Tehnologiei (în prezent Ministerul Educației și Cercetării - A.N.C.S.).

Reprezintă Guvernul pentru Agenția Spațială Europeană – Legea nr. 40/1993 și Legea nr. 1/2007 privind Acordul Stat European Cooperant.

Reprezintă Guvernul pentru ONU – Comitetul pentru Utilizări pașnice ale Spațiului Extraatmosferic.

Asigură reprezentarea României la Comisia Europeană – Comitetele de program Spațiu, Securitate, Aeronautică, Galileo, GMES și la NATO – Comitetul Științific.

Coordonează comitetele interministeriale pentru Cercetarea în domeniul securității (HG 1574/2004) și INSPIRE.

 

Pe durata unui deceniu, ROSA, pe baza propriilor eforturi de cercetare și consultanță, a devenit o organizație științifică și de înaltă tehnologie care coordonează, promovează și reprezintă activitățile naționale de cercetare și aplicații spațiale, aerospațiale și de securitate.

 Direcții principale de cercetare

>> coordonează la nivel național activitățile spațiale și cele de cercetare-dezvoltare din domeniile aerospațial și securitate;

>> reprezintă România și organizații române la nivel internațional în organizații de profil;

>> promovează dezvoltarea de cercetare-tehnologie și capacitate în domeniile de competență;

>> efectuează cercetare științifică și dezvoltare tehnologică atât prin resurse proprii, cât și ca integrator de proiecte complexe.

 

ROSA derulează proiecte proprii de cercetare în domenii specifice activităților spațiale:

>> explorarea spațiului și aplicații spațiale directe (observarea Terrei, navigație, poziționare și comunicații spațiale), aplicații integrate (geoinformație spațială, agricultură de precizie, managementul dezastrelor, telemedicina, servicii de localizare);

>> tehnologii și sisteme de procesare și management al informației spațiale și managementul cunoștințelor;

>> sisteme și tehnici spațiale și aerospațiale la bord și la sol;

>> cercetări de tip socio-politic în domeniile politicii spațiale și securității globale.

 

Specificul activității de cercetare este integrarea domeniilor științifice și tehnologice avansate pentru realizarea de aplicații concrete cu impact socio-economic.

ROSA investește în prezent și în propriile domenii tehnologice de nișă: sisteme de nanosateliți în zbor în formație conectați prin GRID, sisteme de managementul datelor și al cunoașterii, tehnologii nanofluidice.

 Oferta de cercetare-dezvoltare și servicii

>> Cercetare și consultanță în domeniile de știință și aplicații spațiale

>> Reprezentare internațională

>> Conducere de programe și proiecte de cercetare

 

ROSA dispune de experiență, capacitate umană și tehnologică specializată în realizarea de proiecte de aplicații spațiale de dimensiuni medii și mari:

>> de tip extins (realizarea de sisteme de informație globală prin tehnologii satelitare;   exemple: proiectul LCCS de stabilire a acoperirii și utilizării terenului în România și proiectul LPIS - metode de control al subvențiilor agricole prin tehnici satelitare)

>> de tip intensiv (tehnologii de baze de date geografice, metode și algoritmi de data mining, recunoaștere de forme, knowledge management)

>> de tip integrat   - integrare a aplicațiilor spațiale, observarea Terrei din satelit, poziționare și navigație prin satelit, comunicații satelitare, misiune microsatelit.

 

Modificat la: 2010-12-06 00:00:00

Ultimele actualizari