• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Legislatie

Cadrul European de referinta pe probleme de etica in stiinta

Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului nr 4709/07.07.2008 pentru modificarea și completarea  Ordinului nr. 400/2007  pentru aprobarea componenței Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, a secretariatului acestuia, a Comisiilor de etică cu statut permanent, precum și a Regulamentului său de organizare și funcționare. Prin acest Ordin a fost numit dr Ion Stanciulescu in functia de Presedinte al Consiliului National de Etica .

Ordinul Ministerului Educatiei Cercetarii si Tineretului nr 3609/31.03.2008   pentru modificarea și completarea  Ordinului nr. 400/2007  pentru aprobarea componenței Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, a secretariatului acestuia, a Comisiilor de etică cu statut permanent, precum și a Regulamentului său de organizare și funcționare.

Ordinul 3609/31.03.2008 (inclusiv anexe) 

 Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr 400/22.02.2007 -nominalizarea membrilor Consilului National de Etica si membrii Comisiilor Permanente

 

 Carta Europeana a Cercetatorului

LEGEA 206/2004

 

Modificat la: 2007-09-07 00:00:00