Acţiunile de extindere si integrare ale Centrului Comun de Cercetare - JRC

Acţiunile de extindere si integrare

Centrul Comun de Cercetare (JRC) oferă asistenţă ştiinţifică şi tehnică pentru ţările aflate pe drumul către aderarea la UE, noile state membre şi ţări asociate. JRC sprijină transpunerea cadrului juridic al UE (acquis-ul comunitar) în legislaţia naţională şi facilitează schimbul de informaţii în domeniul ştiinţific şi tehnic.

Actiunile de extindere şi integrare - Enlargement & integration action vizează  cele mai noi două state membre ( România şi Bulgaria), Statele candidate şi potenţial candidate,statele asociate la FP7 şi o serie de ţări partenere la politica europeană de vecinătate.

Acţiunile constau in 3 instrumente principale:

1.    Oportunităţi de angajare
2.    Seminarii şi cursuri de instruire avansate
3.    Evenimente de informare

 

Modificat la: 2006-12-07 00:00:00