• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Ultimul Consiliu Competitivitate pe anul 2009

Domnul Marian ENĂCHESCU, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifică va participa la ultima reuniune din acest an a Consiliului UE Competitivitate, ce va avea loc în Belgia, la Bruxelles, în 3 decembrie 2009. 

Consiliul UE Competitivitate se desfășoară în   organizarea Președinției suedeze și reunește miniștrii responsabili pe probleme legate de industrie, piață internă și cercetare din Statele Membre UE.

Mandatul delegației române este de a prezenta poziția României asupra punctelor de pe agenda de lucru care cuprinde:

-Contribuție la Planul european de inovare și discuții asupra agendei Lisabona post- 2010 - dezbatere,

-Priorități ale cercetării și inovării bazate pe cercetare post 2010 - Concluzii ale Consiliului,

- Guvernarea Spațiului European de Cercetare (ERA) – Rezoluție a Consiliului,

- Viitorul cercetării în domeniul TIC Tehnologia informațiilor și Comunicații și al infrastructurilor TIC – Concluzii ale Consiliului,

- Programarea în comun a cercetării  ( joint programming) - Concluzii ale Consiliului,

-Informări ale Comisiei pe diverse subiecte

Cu ocazia reuniunii de pe 3 decembrie 2009 România, Cehia și Ungaria vor face o declarație comună privind construirea împreună a infrastructurii pan-europene de cercetare “Extreme Light Infrastructure” (ELI), în model distribuit, în cele trei țări.Având în vedere că ELI va fi prima infrastructură pan-europeană care se va construi în noile state membre, pentru a marca această reușită, cele trei țări vor confirma în cadrul Consiliului Competitivitate suportul lor pentru ca în comun, pe picior de egalitate, să finalizeze demersurile cu care au fost împuternicite de Comitetul Director ELI pentru realizarea unei infrastructuri integrate ELI având personalitate juridică ERIC (European Research Infrastructure) și o singură guvernanță. De asemenea, se va adresa o invitație către toate statele membre să participe la acest proiect.

 

Modificat la: 2009-11-30 00:00:00