• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Conferința Institutului Geologic al României.

Autoritatea Națională pentru Cercetare Stiințifică vă invită să participați la o conferință de presă din ciclul “Cercetarea – performanțe în contextual integrării UE” care va fi susținută de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției – Institutul Geologic al României, joi 31 mai 2007, ora 11.00, la sediul său din Str. Mendeleev 21-25, et 3, cam 301.

Institutul Geologic al României este una dintre cele mai vechi instituții de cercetare din țară, fiind înființat în anul 1906.In cei 100 de ani de activitate, a servit ca centru pentru cercetarea geologică din România prin diseminarea informației geologice și prin dezvoltarea rațională a diverselor subdiscipline ale geologiei. In prezent, prin colectivele de specialiști cu înaltă calificare poate aborda orice tematică din domeniul științelor geologice, deținând informații specifice asupra întregului teritoriu al României.

Institutul a trebuit să-și modeleze preocupările  în calitatea sa de Serviciu Geologic Național în scopul creerii infrastructurii cunoașterii geologice a teritoriului național și să-și armonizeze în același timp activitatea cu tendințele europene sugerate de EuroGeoSurveys (Asociația Serviciilor Geologice Naționale din Comunitatea Europeană), al cărui membru cu drepturi depline este începând din februarie 2006. Ca urmare, desfășoară activități care cuprind cunoașterea și managementul subsolului și a resurselor sale   materializate prin investigații și evaluări privind:

- Resusele minerale din categoriile : zăcăminte metalifere, minerale și roci industriale, materiale de construcție, petrol, gaze, cărbune.

- Resursele de ape subterane, inclusiv rolul apelor subterane în procesele geologice interne și externe, ca și problematica apelor minerale și termale.

- Componentele mediului geologic în relație cu comunitățile umane (schimbările naturale în alimentarea acviferelor și implicit probleme legate de alimentarea cu apă a localităților, poluarea resurselor subterane de apă, managementul deșeurilor, inclusiv schimbări climatice în timp geologic).

- Impactul activităților industriale, agricole și de transport asupra mediului geologic, vizând în particular problemele de contaminare a solurilor și apelor subterane, a managementului deșeurilor îndeosebi din domeniul minier, etc.

- Fundamentarea proiectelor de amplasamente pentru lucrări publice majore - baraje, centrale nuclearo-energetice, etc, ca și pentru depozite subterane adânci (naturale sau amenajate) pentru produse de rafinare a petrolului, gaze naturale, deșeuri nocive (radioactive, toxice) și menajere;

- Auditul, monitorizarea și investigarea hazardului geologic și evaluarea riscului în ariile locuite, cu delimitarea ocurenței unor caractere specifice legate de alunecări de teren, subsidență - naturală sau indusă -, prăbușiri de teren, inundații, emisii de radon, fond geochimic natural, etc.

În cadrul unor proiecte ale Programelor internaționale de corelare geologică sub egida UNESCO - IGCP, International Union of Geological Sciences - IUGS, International Union of Geodesy and Geophysics-IUGG sau SCOPES, INTERMAGNET, IGR prestează activități de cooperare internațională pe bază de acorduri bilaterale guvernamentale sau instituționale cu instituții de profil din Europa (servicii geologice, universități, institute de cercetare).

În anul 2006, specialiștii din cadrul institutului au participat la peste 18 manifestări științifice internaționale (35 de lucrări prezentate).Pe plan intern, au organizat patru manifestări științifice cu prezență internațională (56 lucrări prezentate) și au fost publicate 12 lucrări în reviste cotate ISI, și 15 în alte reviste.

IGR numără în prezent 60 cercetători, dintre care 31 doctori și 7 doctoranzi, fiind înregistrate peste 15 prezențe în mediul universitar ca profesori asociați sau invitați la universități din țară și din străinătate.

O componentă importantă a IGR, Muzeul Național de Geologie, catalogat ca instalație de interes național, are o bogată activitate de punere în valoare a patrimoniului geologic național în scopul protejării, dezvoltării, cunoașterii, educării și recreerii. Printre manifestările sale cele mai reprezentative se numără expozițiile temporare („Maramureșul”, „Hai la noi”), Săptămâna Geologiei (proiect International Union of Geological Sciences ), programele educaționale („Pământul pe înțelesul celor mici”, „Era dinozaurilor”), Noaptea Muzeelor, etc.

 

 

Modificat la: 2007-05-30 00:00:00