• Facebook
  • Contact
  • Cariere
  • Newsletter
  • Webmail
  • ROSTeu

Politici ERC

Consiliul European de Cercetare (ERC) îşi propune să:
•    sprijine cele mai performante eforturi europene de cercetare în toate domeniile ştiinţifice şi inginereşti,
•    promoveze aşa numita “investigator-driven frontier research”,
•    încurajeze munca cercetătorilor de renume, precum şi formarea noii generaţii de cercetători de vârf, inclusiv prin atragerea în Europa a talentelor din cercetare,
•    recompenseze propunerile de proiecte inovative, punând accent pe calitatea ideilor mai curând decât pe strategiile din diverse domenii ştiinţifice,
•    stimuleze diversitatea cercetării europene şi să direcţioneze fonduri către cei mai promiţători şi talentaţi cercetători,
•    crească statutul şi vizibilitatea cercetării de frontieră din Europa,
•    pună principiul excelenţei la baza cercetării europene.

 

informaţii detaliate sunt disponibile pe pagina de internet a ERC: http://erc.europa.eu

 

Secţiunea “Library” conţine programele de lucru anuale (http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=24) şi documentele de politici elaborate de ERC (http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=499), inclusiv minutele întâlnirilor Consiliului ştiinţific, începând cu octombrie 2009.

Modificat la: 2010-12-07 15:30:00