• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

INVESTIŢII INFRASTRUCTURI CDI

 

NEW:

Decizia nr.9309/05.08.2016 privind alocarea fondurilor de investiţii de la bugetul de stat pe anul 2016 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare; - 05.08.2016 17:29

Lista obiectivelor de investiţii aprobată pentru alocarea fondurilor de investiţii de la bugetul de stat pe anul 2016 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea ANCSI; - 05.08.2016 17:29

Modelul contractului de finanţare - anexa 4 la Decizia nr.9309/05.08.2016 - 05.08.2016 17:29

 

 

 

Centralizatorul obiectivelor/proiectelor de investiţii cu punctajul şi bugetul propus de către comisia de evaluare - 12.07.2016 09:50

 

 

Anunţ privind publicarea rezultatelor competiţiei pentru finanțarea investițiilor din fonduri alocate de la bugetul de stat în anul 2016 - 08.07.2016 16:40

Planificarea susţinerii publice a proiectelor/obiectivelor de investiţii - 30.06.2016 20:20

Decizia ANCSI nr.9276/21.06.2016 privind aprobarea metodologiei de analizare, evaluare şi ierarhizare a solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiţii şi a componenţei comisiei de evaluare.

 

 

Decizia ANCSI nr.9015/14.01.2016 privind constituirea Comisiei în vederea evaluării şi analizei solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiţii pe anul 2016

 

REPARTIZAREA INVESTIȚIILOR PENTRU INCD ÎN COORDONAREA A.N.C.S.I. PE ANII  2012 - 2015

 

Ordin nr. 128/13.03.2014, privind repartizarea fondurilor de investiții de la bugetul de stat

Lista de investiții pentru INCD din coordonarea M.E.N. 2014

 

SITUAŢIA INVESTIŢIILOR PE ANII 2009 - 2013

Lista de investitii pentru INCD din coordonarea ANCS 2013

Lista de  investiţii pentru INCD din coordonarea ANCS 2012

    Lista /Cap. 53.01 "Cercetare Fundamentală şi Cercetare Dezvoltare"     

Lista/Cap. 74.01 "Protecţia Mediului"

Modificat la: 2016-08-02 18:10:00