Eurostars

PREZENTARE GENERALĂ

Pe 29 iunie 2005, în timpul reuniunii HLG EUREKA (reuniune grupului de lucru la nivel înalt - High Level Group) la Maastricht, a fost prezentat Programul Eurostars, ca urmare a cooperării între EUREKA şi Programul Cadru (FP) pe baza Art. 169. Propunerea a fost lansată  pentru iniţierea unui program integrat pentru IMM-uri ce realizează cercetare şi dezvoltare (C&D) cu mare potenţial de creştere, prin implementarea unei noi structuri cu criterii de evaluare comune. 22 de State Membre EUREKA s-au implicat pentru a suporta Programul Eurostars atât în termenii finanţării cât şi al resurselor umane.

Programul Eurostars este un angajament clar al reţelei EUREKA pentru a armoniza şi sincroniza programele naţionale. Proiectele Eurostars servesc unui scop civil, sunt direcţionate pentru dezvoltarea de noi produse, procese sau servicii şi sunt iniţiate de un IMM. Acest IMM ar trebui să fie într-unul din statele membre EUREKA care este angajat la Eurostars (stat membru Eurostars). IMM-ul ar trebui să coopereze cu cel puţin un participant din alt stat membru EUREKA.

Eurostars este un nou program european pentru IMM-uri ce realizează C&D (un IMM ce realizează C&D este un IMM în care cel puţin 10% din timpul total echivalent, FTE- Full Time Equivalent, se ocupă cu C&D, sau 10% din profit este reinvestit in C&D) cofinanţat de Comunitatea Europeană, în care schemele naţionale de finanţare sunt armonizate şi sincronizate. Ca o iniţiativă a reţelei EUREKA programul va ajuta, prin abordarea de jos în sus (bottom-up), activităţile de cercetare şi dezvoltare realizate de consorţii transnaţionale conduse de un IMM.

Programul Eurostars are ca scop:

 • să încurajeze IMM-urile, în special acelea cu mare potenţial de creştere, pentru a crea noi oportunităţi de afaceri, bazate pe rezultatele C&D,
 • să creeze o reţea suport internaţională de susţinere pentru IMM-urile ce realizează C&D,
 • să aducă noi produse, procese şi servicii pe piaţă, mai repede decât ar putea fi altfel posibil.
   


Programul Eurostars va fi deschis continuu pentru finanţarea aplicaţiilor cu 2 termene limită pentru aplicaţii, pe an.

Aplicaţia oficială va fi făcută de către IMM-ul coordonator ce realizează C&D către Secretariatul Eurostars din Brussels. Aplicaţiile complete ce sunt primite înainte de termenul limită vor putea intra în procedura de eligibilitate.

Din punct de vedere tematic, proiectele Eurostars se încadrează în cele 10 domenii de interes EUREKA.

Durata unui proiect Eurostars este de maxim 36 luni de la data încheierii contractului de finanţare de la buget.

Nivelul de finanţare de la buget
Sprijinul financiar (finanţarea de la buget) acordat de la bugetul Programului INOVARE pentru un proiect de cooperare europeană reprezintă maxim 50% din valoarea părţii româneşti din proiect (cheltuieli eligibile), dar nu mai mult de 800.000 lei / an pentru proiectele EUROSTARS, în limita numărului de proiecte selectate pentru finanţare.

Condiţii de eligibilitate
Coordonatorul proiectului pentru parteneriatul român este un agent economic care are în obiectul de activitate şi cercetare – dezvoltare.  
Pentru realizarea proiectului poate constitui un parteneriat (parteneriatul român) din care să facă parte: agenţi economici, entităţi CDI, unităţi ale administraţiei publice locale, instituţii publice, unităţi de transfer tehnologic. Toţi participanţii din consorţiu trebuie să fie acreditaţi/atestaţi ANCS pentru activităţi de CDI (acceptaţi să participe în Planul Naţional de Cercetare – Dezvoltare şi Inovare).
Pentru proiectele Eurostars este necesar să existe un parteneriat european, confirmat printr-un Acord, din minim 2 participanţi din două ţări membre  Eurostars (una fiind România).
Propunerile de proiecte Eurostars trebuie să respecte condiţiile specifice acestui program: cel puţin 50% din activităţile proiectului trebuie să fie realizate de IMM-uri ce realizează C&D, consorţiul trebuie să fie echilibrat, adică nici un participant nu trebuie să investească mai mult de 75% din costurile totale ale proiectului.

Evaluarea proiectelor EUROSTARS se realizează la nivel european de către evaluatori independenţi selectaţi de către Secretariatului EUREKA (ESE), iar cele selectate vor fi prezentate direct pentru contractare la UEFISCDI, în limita plafonului de angajare alocat.

Toate detaliile legate de condiţiile şi modul de participare la acest program, la nivel european şi naţional, sunt specificate pe site-urile programului (www.eurostars-eureka.eu) şi al UEFISCDI-ului (www.uefiscdi.ro).


PROCEDURA DE APLICARE

Etapele care trebuie parcurse pentru aplicare la programul Eurostars, după definitivarea consorţiului internaţional (din care trebuie să facă parte cel puţin 2 state membre Eurostars), şi îndeplinirea condiţiilor specifice acestui program, sunt următoarele:

 • Înregistrarea pe site-ul Eurostars (http://www.eurostars-eureka.eu);
 • Se descarcă şi se completează formularele de aplicare (care conţin şi un model de Protocol de Colaborare);
 • Toţi partenerii creează şi semnează un Protocol de colaborare (Consortium Agreement);
 • Se depun pe acest site anexele solicitate scanate (bilanţul anual – formularul 10, protocolul de colaborare); aplicaţia completă a proiectului poate fi depusă numai electronic de către coordonatorul proiectului;
 • Secretariatul Eurostars va înregistra propunerea şi va transmite coordonatorului de proiect un număr de înregistrare (E! xxxx) şi un acronim pentru propunerea transmisă;
 • Se face verificarea depunerii complete a documentaţiei, verificarea eligibilităţii şi evaluarea propunerilor de către experţi independenţi şi de către un panel independent, selectaţi de Secretariatul Eurostars. Evaluarea ţine cont de structura proiectului, valoarea inovativă şi tehnologică, precum şi de potenţialul competitiv şi de piaţă al rezultatului proiectului.
 • În circa trei luni de la închiderea apelului aplicaţii vor fi informaţi asupra rezultatului evaluării.
   

După aprobarea proiectului se poate începe etapa de negociere cu agenţia finanţatoare, UEFISCDI.

Toate detaliile legate de condiţiile şi modul de participare la acest program, la nivel european şi naţional, sunt specificate pe site-urile programului (www.eurostars-eureka.eu) şi al UEFISCDI -ului (www.uefiscdi.ro).


CALENDAR

La programul Eurostars se poate aplica când sunt anunţate apelurile deschise pe site-ul programului, de regulă de două ori pe an.

LEGISLAŢIE

Întrucât proiectele Eurostars sunt depuse şi derulate de agenţia AMCSIT, prin programul INOVARE, legislaţia ce trebuie respectată este cea specifică acestui program, care este listată pe site-ul UEFISCDI (www.uefiscdi.ro).


PERSOANE DE CONTACT

Prof. Vasile LUNGU, ANCS
Consilier
Coordonator naţional de proiecte Eureka/ Eurostars,
Tel./Fax.: +4 021 318 3965
Email: vasile.lungu at ancs.ro


Dr. Ovidiu ALUPEI, UEFISCDI
Expert
Coordonator adjunct de proiecte Eureka/ Eurostars,
tel/fax.: +4 0753 102025
Email: ovidiu.alupei at uefiscdi.ro 

Modificat la: 2011-11-29 16:20:00