• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

ANCS promovează inovarea durabilă ca pilon fundamental al dezvoltării socio-economice a României

Reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, ai Oficiului de Stat pentru Invenții şi Mărci, ai Asociației Române pentru Transfer Tehnologic, ai Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, ai Agențiilor pentru Dezvoltare Regională și ai Asociației Oanemnilor de Afaceri din România au semnat astăzi 21 martie 2012, la București, Acordul cadru pentru Parteneriatul pentru inovare și dezvoltareUniunea inovării. Parteneriatul pentru inovare și dezvoltare se bazează pe valorificarea cunoștințelor și identificarea avantajelor economice care să permită dezvoltarea pieței românești pentru produse de cercetare.

Acordul a fost semnat în cadrul dezbaterii ”Inovarea durabilă, pilon fundamental al dezvoltării socio-economice a României” organizat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică. Masa rotundă a urmărit două obiective principale: inițierea discuției asupra unei strategii pe termen lung pentru implementarea activităților de inovare și transfer tehnologic, și identificarea modalităților optime de finanțare sustenabilă pentru acestea.

"Este momentul să conștientizăm rolul inovării durabile în dezvoltarea României. Este un domeniu de la care ne putem aștepta la evoluție și cred că anii ce vor urma vor demonstra că cercetarea românească poate reveni în elita europeană”, a spus dl. Dragoș Ciuparu, președinte al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică (ANCS).

Temele de dicuție abordate în cadrul dezbaterii au urmărit inițiativa Comisiei Europene privind inovarea și pasul fundamental pe care îl face Europa pentru creșterea economică și progresul social în rândul țărilor membre. ANCS a explicat importanţa strategică a inovării şi a transferului tehnologic pentru dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti și modul prin care proiectul derulat răspunde provocărilor ridicate de Uniunea Inovării.

 La discuția moderată de Gabriel Giurgiu au participat dl. Dragoș Ciuparu, președinte al Autoritatății Naționale pentru Cercetare Științifică (ANCS), dl. George Bala, director al Direcţiei Transfer Tehnologic şi Infrastucturi, manager proiect ANCS, dl. prof. dr. Alexandru Aldea, președinte al Colegiului Consultativ CDI, dna. Irina Anghel, președinte al comisiei Ecosisteme de Inovare din cadrul Colegiului Consultativ CDI, dl. Anton Anton, prorector al Universității Tehnice de Construcții București, dna. Christina Leucuţa, director al Direcţiei de Politici Industriale, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, dl. Dorin Alexandru Badea,  președinte al Chartered Financial Analyst Romania, dl. Costin Lianu,  directorul Departamentului de Dezvoltare Export din cadrul Ministerului Economie, Comerțului și Mediului de Afaceri, dl. Gabriel Vlăduț, președinte al Asociației Române pentru Transfer Tehnologic, dl. Sorin Ioniță, analist de politici publice, expert Forum, dl. Ion Stochiță, manager public în cadrul Unității de Politici Publice, Ministerul Mediului și Pădurilor, dl. Cristian Pârvan, secretar general al Asociației Oamenilor de Afaceri din România și dna. Cristina Ițcuș, director Fonduri Structurale, SIVECO România.

 Masa rotundă organizată astăzi face parte din proiectul “Dezvoltarea capacității ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării și al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile”, cod SMIS 24120, implementat de ANCS, și este prima inițiativă din România destinată creării de politici publice de inovare durabilă pentru economie, societate și mediu. 

 Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PO DCA) 2007-2013, axa prioritară 1 - Îmbunătăţiri de structură şi de proces ale managementului ciclului de politici publice, domeniul major de intervenţie 1.2. - Creşterea responsabilizării administraţiei publice, operaţiunea – Dezvoltarea de metodologii şi instrumente pentru îmbunătăţirea sistemelor şi procedurilor de măsurare a performanţelor şi de raportare asupra activităţii administraţiei publice.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 13.400.625,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul Social European este de 11.390.531,25 lei şi 2.010.093,75 lei reprezintă contribuţia ANCS.

Proiectul a fost lansat pe 13 iulie 2011 și este implementat de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare  - ARoTT, pe o perioadă de 24 de luni. 

Persoană de contact:Gheorghe BALA, Manager Proiect,

Tel: 021.3162977, Fax: 021.3183071,

Email: george.bala@ancs.ro

Str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, 010362, București

Modificat la: 2012-03-21 14:47:00