• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Mecanismul financiar SEE 2009 - 2014

Spatiul Economic European (SEE) a fost creat in 1994, ca o zona de Liber Schimb intre Comunitatea Europeana (CE) si Asociatia Europeana a Liberului Schimb (AELS). SEE reuneste Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) si 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda si Liechtenstein), intr-o piata interna bazata pe libera circulatie a marfurilor, persoanelor, serviciilor si capitalurilor.

Cadrul de cooperare este stabilit prin Memorandumul de Intelegere pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, incheiat intre cele 3 state donatoare si Romania, este cel care permite implementarea eficienta a asistentei financiare acordate.

Potrivit Memorandumului de Intelegere pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, una din ariile de program se adreseaza cercetarii stiintifice "Research within priorities sectors". Responsabili pentru implementarea acestui program sunt Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS), in calitate de Operator de program (PO) si Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), in calitate de Agentie de implementare (IA).

Obiectivul programului: stimularea cercetarii bazate pe cunoastere in Romania

Documentele ce stau la baza Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, sunt urmatoarele :
-    Memorandumul de Intelegere
-    Regulamentul de implementare si anexa
-    Fisa de program si anexele sale (in curs de definitivare)


Pana la data de 26.07.2012 puteti face propuneri privind definitivarea Fisei de program.
In acelasi timp potentialii partneri, atat din Romania cat si din statele donatoare sunt invitati sa-si exprime intentia de interes / participare la adresa :
https://response.questback.com/norgesforskningsrd/eeagrants/.

Chestionarul pe care il veti completa on-line va fi folosit pentru a se constitui o baza de date a potentialilor participanti la acest program.

Alte link-uri referitoare la Mecanismul Financiar SEE 2009-2014:
http://www.maeur.ro/articol/prezentare
http://www.asistentasee.fonduri-ue.ro/
http://www.eeagrants.org/
 

Modificat la: 2012-07-20 15:16:00