• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Consiliul Ministerial al Agenţiei Spaţiale Europene (ESA), 19-21 noiembrie 2012, Napoli

În perioada 19-21 noiembrie 2012, domnul Tudor Prisecaru, președintele Autoritații Naționale pentru Cercetare Științifică va conduce delegația română care va reprezenta România pentru prima oară în calitate de stat membru,  la Consiliul Ministerial al Agenției Spațiale Europene (ESA) din Italia.

Obiectivul declarat al întâlnirii este acela de a aproba la nivel ministerial evoluția programelor ESA, propria funcționare a organizației și politica internațională pentru perioada medie (2013 – 2017).

Țara noastră a devenit cel de-al 19-lea stat membru al Agenției Spațiale Europene (ESA) în luna decembrie 2011. În urma ratificării Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană, privind aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene și termenii şi condiţiile aferente, contribuţia financiară a României se suportă integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Agenţia Spaţială Română (ROSA) este autoritatea desemnată să reprezinte România în aplicarea Acordului.

Conform Convenției și politicii industriale a ESA, contribuția financiară a României se returnează integral sub formă de proiecte și contracte de achiziție și execuție industrială către ESA, iar drepturile de proprietate intelectuală sunt păstrate în România.

În cadrul Consiliului Ministerial al Agenției Spațiale Europene, care se organizează o dată la 4-5 ani, se iau la nivel ministerial deciziile privind participarea fiecărui Stat membru la programele noi și în curs de derulare ale ESA.

Modificat la: 2012-11-20 17:10:00