• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Acord România - UNESCO privind înfiinţarea unui institut de cercetări fundamentale în domeniul fizicii sub egida UNESCO

Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, doamna Ecaterina Andronescu, şi directorul general UNESCO, doamna Irina Bokova, au semnat miercuri, 21 noiembrie, un acord privind înfiinţarea la Măgurele a Institutului de Cercetări Fundamentale în domeniul Fizicii, la nivel de institut UNESCO de gradul II. Profilul acestui institut UNESCO este axat pe cercetarea ştiinţifică în domenii de vîrf ale fizicii şi domeniilor conexe (cu posibilitatea extinderii ulterioare catre domenii interdisciplinare), precum şi pe activităţi educaţionale în beneficiul tinerilor cercetători din ţară şi din ţările din zonă. Infrastructura de cercetare va fi asigurată prin laboratoarele de cercetare ale institutelor naţionale şi Facultăţii de Fizică de pe Platforma Măgurele.
Înfiinţarea acestui institut de cercetare reiterează interesul României de a deveni „donor” de ştiinţă şi educaţie şi de a deveni un centru regional de implementare a programelor UNESCO în aceste domenii. De asemenea, Institutul de Cercetări Fundamentale în domeniul Fizicii va contribui la intensificarea colaborării cercetătorilor români cu centre prestigioase din Europa şi din lume (CERN-Geneva, GSI-Darmstadt, IUCN-Dubna, ICTP-Trieste) şi la creşterea vizibilităţii fizicii româneşti, inclusiv prin participarea la proiecte internaţionale de anvergură: ATLAS, ALICE şi LHCb (CERN), FAIR (GSI-Darmstadt), ELI, LAGUNA etc. Practic, Institutul de Cercetări Fundamentale în domeniul Fizicii va fi primul centru UNESCO în ştiinţe de bază in Europa de Est şi va avea un rol însemnat la afirmarea României ca factor de echilibru în zonă în domeniul ştiinţei si educaţiei, cu posibile efecte benefice asupra integrării europene a statelor din regiune.
Parafarea acestui acord deosebit de important pentru cercetarea din România a fost prilejuită de participarea ministrului Educaţiei, doamna Ecaterina Andronescu, la prima reuniune mondială a reprezentanţilor statelor-părţi la Programul Educaţia pentru Toţi (21-23 noiembrie, Paris). Reuniunea are două sesiuni - una ministerială, iar cealaltă dedicată funcţionarilor superiori din ministerele şi agenţiile naţionale specializate, responsabile cu aplicarea prevederilor programului respectiv. Educaţie pentru Toţi (EPT) este o iniţiativă dezvoltată la nivel global la care participă atât state membre UNESCO, organizaţii internaţionale, organisme bilaterale, cât şi societatea civilă şi sectorul privat.

Modificat la: 2012-11-22 09:03:00