• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Documente de referinta pentru programul nucleu

 

 

Decizie prvind constituirea comisiilor pentru programele nucleu pentru perioada 2016-2017.

 

 

HG 583/2015  - pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III).

HG 929/2014 - privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 - 2020.

HG 1062/2011 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare.

OG 57/2002 - privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.

 

 

 

 

 

HG 137/2003

O.M. nr. 7048/2003

Modificat la: 2012-11-26 13:42:00