• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Întâlnirile bilaterale ale delegaţiei române în cadrul Consiliului de Competitivitate

Ministrul Delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică, domnul Mihnea Costoiu  şi Secretarul de Stat, domnul Tudor Prisecaru  au avut, la Bruxelles, în zilele de 18 şi 19 februarie, un set de întâlniri bilaterale, cu omologi din Uniunea Europeană și membri ai Comisiei Europene. Întâlnirie s-au axat pe discutarea strategiilor de dezvoltare din domeniul cercetării şi inovării și modul în care acestea pot contribui la dezvoltarea economică a UE.
În cadrul întrevederilor cu reprezentanții Italiei, Irlandei, Franței și Cehiei au fost dezbătute soluții pentru facilitarea accesului cercetătorilor din ţările Uniunii Europene la instrumentele şi resursele de cercetare oferite de către ELI-NP (Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics), unul dintre cele mai importante proiecte europene de cercetare, implementat in România. Posibilităţile de colaborare discutate au avut menirea de a consolida relaţia dintre universităţile şi instituţiile de cercetare din statele UE cu universități și institute similare din România.
Întâlnirea delegaţiei române cu directorul general al Centrului Comun de Cercetare (CCC) al Comisiei Europene, domnul Dominique Ristori, a avut ca scop analiza unor modalități concrete de colaborare cu reprezentanții CCC pentru susținerea Strategiei Dunării și a Centrului Internațional de Studii Avansate Dunăre-Delta, Dunăre-Marea Neagră. În mod specific, au fost discutate soluţii pentru deschiderea cooperării în cadrul proiectelor de cercetare între ţările membre UE şi România. Câteva dintre proiectele de cercetare desfăşurate în România s-au dovedit a fi de o deosebită importanţă strategică pentru țările UE, motiv pentru care Centrul Comun de Cercetare al Uniunii Europene a solicitat includerea lor în rețeaua strategică a țărilor membre.
Seria întâlnirilor bilaterale au continuat cu domnul Zoltan Kazatsay, Director General Adjunct al Direcţiei Generale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune a Comisiei Europene. În cadrul discuţiilor, domnul Mihnea Costoiu și-a exprimat satisfacția pentru reluarea plăților în cadrul POSDRU, subliniind în același timp angajamentul ministerului de a aplica măsuri de îmbunătățire a implementării acestui program. De asemenea, a fost luat în calcul şi stadiul elaborării documentelor programatice în vederea accesării fondurilor FSE în perioada 2014 - 2020.
O întâlnire de o importanță aparte a fost cea cu doamna Doris Pack, președintele Comisiei de Educație și Cultură a Parlamentului European, prilej cu care au fost prezentate prioritățile în reforma învățământului românesc. Mai mult, ministrul delegat Mihnea Costoiu a solicitat sprijin în Parlamentul European pentru propunerile Comisiei Europene pentru Cercetare și Inovare cu privire la sporurile salariale pentru cercetători, precum și pentru o mai largă participare a universităților din România la programul Erasmus for All.
Delegaţia română s-a întâlnit şi cu doamna Maire Geoghegan Quinn, Comisarul pentru Cercetare și Inovare. Întâlnirea a avut ca scop expunerea stadiului derulării unor proiecte majore de cercetare, precum și poziția României cu privire la includerea acestora în cadrul Strategiei Dunării. Delegația României a discutat prevederile Programului Horizon 2020 și a reiterat interesul României faţă de participarea în cadrul rețelelor de cercetare de excelență și la infrastructurile de cercetare europene. Comisarul European a dat asigurări ferme referitor la sprijinul total al Comisiei pentru implementarea proiectului ELI-NP.

Modificat la: 2013-02-22 11:43:00