Comunicat cu privire la finanțarea programelor componente ale Planului Național de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare în anul 2013

Programele componente ale Planului Național de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (pe scurt PN II) beneficiază în anul 2013 de o finanțare globală de 647,915,000 lei , distribuită între cele şase programe (Resurse Umane, Capacități, Idei, Parteneriate în domeniile prioritare, Inovare, Susținerea performanței instutuționale) conform OMD3449/26.03.2013, [1].

În cadrul fiecărui program, sumele disponibile sunt distribuite ținând cont de stadiul de derulare al proiectelor demarate, respectiv de necesitatea contractării proiectelor selectate în urma competițiilor încheiate, în condițiile deschiderii unei noi competiții de proiecte.  O prezentare detaliată a situației diferitelor competiții de proiecte, respectiv a derulării proiectelor selectate pentru finanțare poate fi consultată în [2].

Principiile de bază pentru încadrarea în anvelopa bugetului alocat în 2013, au fost următoarele:

I.    finanțarea integrală a proiectelor destinate tinerilor cercetători, individuale și de echipă;

II.   asigurarea finanțării necesare pentru proiectele realizate în regim de cooperare internațională, conform obligațiilor asumate;

III.  finanțarea proiectelor aflate deja în implementare, în limitele bugetului disponibil în anul 2013, cu redistribuire de buget în anii 2014 și 2015;

IV. finanțarea proiectelor selectate prin competițiile derulate în anul 2012, în cadrul programelor Resurse Umane şi Idei, în limitele bugetului disponibil în anul 2013;

V.  finanțarea proiectelor de inovare, cu impact asupra competitivității economice.

În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice alocate pentru cercetare-dezvoltare, în anul 2013 se va asigura monitorizarea și evaluarea riguroasă a proiectelor în derulare, astfel încât resursele financiare să fie focalizate în următorii ani cu precădere spre proiectele care se dovedesc performante din punct de vedere al rezultatelor obținute.  

În concluzie, apreciem că Ministerul Educației Naționale, aflat în proces de restructurare conform OUG 96/22.12.2012 (prin reorganizarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu preluarea activității şi structurilor specializate de la Autoritatea Națională pentru Cercetare Ştiințifică, instituție care se desființează) a depus toate eforturile pentru demararea finanțării cercetării-dezvoltării-inovării, în conformitate cu Legea Nr. 5 din 21 februarie 2013 a bugetului de stat pe anul 2013.

[1] Ordin Ministru Delegat pentru Învățamânt Superior, Cercetare Ştiințifică şi Dezvoltare Tehnologică, Nr. 3449MD din 26.03.2013, privind repartiția creditelor bugetare pentru anul 2013 pe programele componente ale Planului Național de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013.

 [2] Raport prezentat la Conferința Națională a Cercetării şi Inovării, Bucureşti 7-9 nov. 2012,  http://cnci.ancs.ro/downloads/raport_conferinta.pdf

Modificat la: 2013-04-11 09:08:00