• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Programul de Burse co-sponsorizate UNESCO / ISEDC – ediţia 2013

În conformitate cu strategia şi obiectivele UNESCO, Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Energiei Durabile (ISEDC) din Moscova (Federaţia Rusă), oferă pentru anumite state membre UNESCO câte 2 burse de cercetare pentru tineri până in 25 de ani, fiecare pentru o durată de 4 săptămâni in perioada 1 - 26 octombrie 2013.

Scopul acestui program de burse este de a spori capacitatea de instruire şi dezvoltarea resurselor umane în domeniul surselor de energie durabile şi regenerabile în ţările în curs de dezvoltare şi din ţările în tranziţie. Activităţile de pregătire în cadrul acestor burse sunt susţinute în instituţii de specialitate din Federaţia Rusă. Limba de studiu - Engleza.

Candidaţii pot alege să studieze în următoarele domenii :

(A) energie şi dezvoltarea durabilă;

(B) gestionarea ecologică a resurselor energetice;

(C) energie regenerabilă;

(D) generare durabilă şi regenerabilă a energiei electrice.

Data limită de depunere a dosarelor la Secretariatul CNR UNESCO este  24mai.

Nu sunt acceptate candidaturile depuse individual.

Criteriile de eligibilitate, ghidul aplicantului şi formularul de aplicare sunt disponibile la Secretariatul CNR UNESCO din str. Anton Cehov nr. 8, sector 1, Bucureşti, pe site-ul http://www.cnr-unesco.ro, sau poate fi pus la dispoziţie in format electronic, in urma unei solicitări expediate de persoana interesată in atenţia dnei Cristina BUTESCU, pe adresa de email cnr@cnr-unesco.ro.

Modificat la: 2013-05-07 11:56:00