Prezentare generală

Cu un buget de aproximativ 2,47 miliarde de euro, tematica infrastructurilor de cercetare oferă cercetărorilor acces la infrastructură de cercetare adecvată şi contribuie la creşterea nivelului bazei de excelenţă în cercetarea europeană pe fundalul coordonării cu sursele de finanțare pentru coeziune.

 

În esență, se  urmărește dezvoltarea infrastructurilor europene de cercetare în perspectiva anului 2020 și ulterior, promovarea potențialului lor de inovare și a capitalului uman și consolidarea politicilor europene.

 

Principalele activități finanțate sunt următoarele:

 

1.      Dezvoltarea infrastructurilor de cercetare europene în perspectiva 2020:

 

- Crearea unor noi infrastructuri de cercetare de nivel international . Finanțarea UE va contribui, după caz, la etapa pregătitioare, etapa de punere în aplicare sau etapa operațională;

- Integrarea şi deschiderea la nivel pan-europnean a infrastructurilor de cercetare naţionale;

- Dezvoltarea, implementarea şi operarea e-infrastructurilor de cercetare bazate pe ICT

 

2. Promovarea potențialului de inovare al infrastructurilor de cercetare și al capitalul uman.

3. Consolidarea politicii privind infrastructurile de cercetare la nivel european și creşterea cooperării internaţionale.

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi pagina web a Programului Cadru Orizont 2020: ec.europa.eu/research/horizon2020

Modificat la: 2012-09-11 11:19:00