• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Conferinţa Rectorilor Universităţilor Dunărene (DRC), Cluj-Napoca, 7-8 noiembrie 2013

Ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu şi secretarul de stat Tudor Prisecaru, participă astăzi 7 noiembrie, la Conferinţa Rectorilor Universităţilor Dunărene (DRC), care se desfăşoară la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca, în zilele de 7 şi 8 noiembrie, sub auspiciile Parteneriatului pentru Cercetare şi Inovare în spaţiul dunărean.
Obiectivul evenimentului este prezentarea noilor oportunităţi de colaborare şi integrare regională în zona de Cercetare Europeană, prin intermediul programului Orizont 2020. De asemenea, vor fi analizate posibilităţile de încheiere a unor parteneriate în vederea cercetării şi inovării în agricultură. Un moment special îl reprezintă aniversarea a 30 de ani de existenţă a DRC în prezenţa preşedintelui onorific al organizaţiei, Ferdinand Devinsky. Un alt punct pe agenda întâlnirii îl constituie semnarea unui nou acord privind intensificarea colaborării între profesorii universitari din zona Dunării. În cadrul acestei conferinţe va fi inaugurat şi noul Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei de pe lângă USAMV Cluj-Napoca.

 Vor fi prezenţi Jiří Balik, preşedintele Conferinţei Rectorilor Danubieni şi rector al Universităţii Cehe a Ştiinţelor Vieţii din Praga, Doru Pamfil, vicepreşedinte DRC şi rector al USAMV Cluj-Napoca, Martin Gerzabek, vicepreşedinte DRC, Dacian Cioloş, Comisarul european pentru Agricultură şi Dezvoltare, Rudolf Strohmeier, director general adjunct DG Research & Innovation, Vladimir Šucha, director deneral adjunct Joint Research Center, Bogdan Aurescu, secretar de stat în MinisterulAfacerilor Externe, Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi al Dezvoltării Rurale.

ConferinţaRectorilor Universităţilor Dunărene (DRC) este o asociaţie internaţională ce reprezintă o reţea de 56 de universităţi din regiunea Dunării, fondată în 1983, la Viena, de rectorii universităţilor din Ulm, Linz, Viena şi Budapesta. Obiectivul asociaţiei este de a îmbunătăţi metodele de predare şi cercetare specifice învăţământului superior în această regiune, şi în special, dezvoltarea universităţilor membre, prin stabilirea şi facilitarea contactelor bilaterale şi multilaterale între universităţi. Principalele activităţi desfăşurate de DRC sunt coordonarea ideilor şi acţiunilor membrilor săi prin schimburi de informaţii cu privire la probleme de interes comun, respectiv promovarea colaborării între membri cu scopul de a contribui la stabilitatea şi dezvoltarea unei societăţi deschise şi democratice în Europa. În acelaşi timp, DRC acţionează din poziţie de consultant, prezentându-şi punctele de vedere şi oferind recomandări adecvate referitoare la situaţii privind interesele universităţilor, guvernelor, organizaţiilor naţionale sau internaţionale, precum şi ale altor părţi interesate implicate în managementul universitar.

Modificat la: 2013-11-07 10:49:00