• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Cercetătorii români vor beneficia de fonduri nerambursabile în valoare de 20 de milioane de euro

România va beneficia de fonduri nerambursabile în valoare de 20 de milioane de euro prin intermediul programului „Cercetare în sectoarele prioritare”. Alocarea acestei sume reprezintă materializarea prevederilor Acordului de implementare a programului „Cercetare în sectoarele prioritare", semnat de ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu şi ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, prin care România poate atrage granturi prin mecanismul financiar al Spațiului Economic European.
 
Beneficiarii direcţi sunt instituţiile naţionale de cercetare, precum şi partenerii din mediul economic care se încadrează în categoria IMM-urilor. „Aceste fonduri vor contribui la susţinerea unor importante proiecte de cercetare, care vor aduce cercetarea românească aproape de cea realizată în spaţiul european. Alocarea lor arată determinarea noastră de a face din sectorul cercetării unul dintre motoarele de dezvoltare ale României", a declarat ministrul delegat Mihnea Costoiu.
 
Fondurile sunt asigurate de Norvegia, Islanda şi Liecthenstein şi vor fi utilizate pentru implementarea de proiecte în următoarele domenii: ştiințe sociale și umaniste, energie regenerabilă, sănătate și alimentație sănătoasă şi managementul protecției mediului. Norvegia este principalul contributor al programului, cu o contribuţie de 97%. Obiectivele majore ale granturilor SEE şi norvegiene sunt reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European, respectiv întărirea relaţiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare.
 
Informaţii suplimentare:
Modificat la: 2013-11-15 17:21:00